אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
לענף הביטוח היסטוריה רבת שנים

לענף הביטוח היסטוריה רבת שנים. בביטוח עסקו גדולים וטובים כמו מאיר דיזנגוף וזאב ז'בוטינסקי. מלשון הפוליסות הישנות ניתן ללמוד, כי לא כל המבטחים נקראו חברות ביטוח בתחילת דרכם.
 

הרישיון של חברת הביטוח יהודהלענף הביטוח היסטוריה רבת שנים. בביטוח עסקו גדולים וטובים כמו מאיר דיזנגוף וזאב ז'בוטינסקי. כיום ניתן למצוא בקרב סוכני הביטוח שמות מפורסמים כמו טל ברודי, מיקי ברקוביץ ודורון ג'מצ'י.

מלשון הפוליסות הישנות ניתן ללמוד, כי לא כל המבטחים נקראו חברות ביטוח בתחילת דרכם. למשל חברת "יהודה" החברה הישראלית הראשונה נקראה "יהודה, חברה לאחריות ובטחון בע"מ", חברת מנורה נקראה "מנורה חברה לאחריות ולביטוח משנה בערבון מוגבל", חברת "הסנה" נקראה בתחילת דרכה " הסנה חברה ארץ ישראלית לאחריות בע"מ" ועד לסיום פעילותה נקראה "הסנה, חברה ישראלית לביטוח בע"מ", חברת "ציון" נקראה "ציון החברה הלאומית הארץ ישראלית לביטוח בע"מ". סוכנות הביטוח "המשמר" נקראה "המשמר שרות לבטוח בע"מ".

בשנות הארבעים של המאה הקודמת הפוליסות לביטוח אלמנטארי היו מודפסות בדרך כלל על גבי דף גדול שמצידו האחד הודפסו שם החברה, תיאור הסיכון ולרוב גם פרטי המבוטח והפרמיה. דמי הרישום היו כ 6 אחוז ודמי הביול והפוליסה היו בסביבות 13 אחוזים. תעריף כולל אש פריצה היה 6.3 פרומיל.

 מקור הכתבה: אתר "על ביטוח"