אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אבד או לא אבד - Lost or Not lost

מושג בביטוח ימי - בביטוח ימי ניתן לכלול כיסוי רטרואקטיבי למקרה של רכישת טובין לאחר תחילת המסע כאשר הרוכש (המבוטח) אינו יודע אם כבר נגרם נזק לטובין לפני הרכישה. לכיסוי זה קוראים "אבד או לא אבד".

מקור: מילון "על ביטוח"