אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) -(The Israel Insurance Association (r.a

בתחום הביטוח הכללי והביטוח הימי - אגוד וולונטרי (אינו מחייב), הפועל כעמותה רשומה המאגדת את מרבית המבטחים במדינת ישראל הפעילים בביטוח כללי וימי. מטרת האגוד לדאוג לאינטרסים המשותפים של המבטחים ובכלל זה לייצגם כלפי הציבור, סוכני הביטוח והרשויות וליתן שירותים פיננסיים לחבריו. 

הגופים שליד האגוד הם: קרן המחקרים, מרכז הסליקה, משרד הכרטיס הירוק והמכללה לביטוח.

לחברות ביטוח חיים קיימת התאחדות נפרדת - חץ - התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ.

מקור: מילון "על ביטוח"

 

לאתר האגוד