אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אקטואר - Actuary

מושג בכל ענפי הביטוח -  מומחה בחישוב הסתברויות לעלויות של סיכונים עתידיים לפי  מודלים  מתמטיים סטטיסטיים וכלכליים. אקטוארים מועסקים בביטוח לקביעת תעריפים, חישוב עתודות והכנת מאזנים אקטוארים בעיקר בתחומי: ביטוחי החיים והפנסיה, הבריאות, בביטוח כללי ובתחום הפיננסי.

אקטוארים מועסקים  גם בבנקים, בחברות פיננסיות, במשרדי הממשלה ובחברות ליעוץ בתחום הכלכלי, בניתוח ובחיזוי מצבים כלכליים.  אגודת האקטוארים

מקור: מילון "על ביטוח"