אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ביטוח יתר - Over insurance

 

מושג בביטוח רכוש - מצב בביטוח רכוש בו סכום הביטוח הרשום בפוליסה גבוה מערך הרכוש בפועל. הפרמיה המוחזרת מגיעה למבוטח עפ"י חוק רק ממועד הדרישה לתיקון סכום הביטוח שיכולה לבוא מצד המבטח או מצד המבוטח.

מקור: מילון "על ביטוח"