אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ביטוח "כל הסיכונים"- All-risks insurance

מושג בביטוח רכוש – הכיסוי ניתן מפני כל אירוע תאונתי לגרם נזק פיסי לרכוש המבוטח ובתנאי שהאירוע או סוג הנזק אינם מוצאים מהכיסוי במפורש לפי תנאי הפוליסה. כלומר כל מה שאינו מופיע בשלילת הכיסוי הביטוחי (אינו כלול ברשימת החריגים) מבוטח. בביטוח מסוג "כל הסיכונים" חובת ההוכחה של חריג לביטוח בד"כ מוטלת על המבטח.

מקור: מילון "על ביטוח"