אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ביטוח מקיף - Comprehensive insurance

מושג בביטוח רכוש (כולל רכב) – ביטוח המכסה מפני הסיכונים המפורטים בפוליסה. למשל ביטוח מקיף לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון כולל את הסיכונים הבאים: אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, גניבה, שיטפון, סערה והתפרצות הר געש ומעשה זדון שלא על-ידי המבוטח או מטעמו.

מקור: מילון "על ביטוח"