אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פטור לאגוד בתנאים מהסדר כובל

ההסדר מתייחס לשני נושאים עיקריים: מחיר השירותים הרפואיים הניתנים לנפגעי ת.ד. בבתי החולים והקמת מערך בקרת המבטחים על השירותים

 

הממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, חתמה ביום 19 בינואר 2009, על החלטה למתן פטור בתנאים להסדר בעניין ניהול משא ומתן בין:

אגוד חברות הביטוח בישראל וחברות הביטוח לבין מדינת ישראל כבעלת בתי חולים, שירותי בריאות כללית כבעלת בתי חולים ובתי החולים הציבוריים.

 

ההחלטה ניתנה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העיסקיים, התשמ"ח - 1988 והיא מתייחסת לשני נושאים עיקריים:

  • מחיר השירותים הרפואיים הניתנים לנפגעי תאונות דרכים בבתי החולים.
  • הקמת מערך בקרה משותף לכלל חברות הביטוח על שירותים אלו ותנאי הפעלתו בבתי החולים.

עלות השירותים הרפואיים המוענקים לנפגעי תאונות דרכים, משולמת כיום על ידי חברות הביטוח כאשר בעבר, נקבע מחירם במשא ומתן בין תאגיד אבנר לבין המדינה ובתי החולים הציבוריים. תאגיד אבנר הפעיל גם מערך בקרה על מתן השירותים בבתי החולים ולאחר פירוקו בשנת 2003, לא הצליחו חברות הביטוח ובתי החולים להגיע להסכמות על מחיר השירותים.

הממונה קבעה תנאים להפגת חששות תחרותיים, וביניהם איסור להעביר מידע שאינו חיוני למשא ומתן העלול לפגוע בתחרות שבין הצדדים וקבעה בנוסף לכך קווים מנחים להקמת והפעלת מערך הבקרה באופן שיסיר חשש מפגיעה בתחרות ובנפגעי תאונות דרכים.

הממונה קצבה את משך הפטור לצורך ניהול המשא ומתן לשנה אחת בלבד תקופה שתוארך לשלוש שנים אם הצדדים יגיעו להסכמה ביניהם.

 

להחלטה המלאה באתר הממונה על ההגבלים העסקיים