אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ביטוח משותף - Coinsurance

ביטוח משותף הוא ביטוח שמשתתפות בו שתי חברות ביטוח או יותר. שמה וחתימתה של כל חברה מופיע ברשימת הפוליסה בציון האחוז בו היא משתתפת בביטוח.

 

מקור: מילון "על ביטוח"