אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
דקלה חברה לביטוח בע"מ

חברה באגוד חברות הביטוח

בעלים

דקלה חברה לביטוח בע"מ הינה הינה חברה הרשומה על- פי פקודת החברות. כל מניותיה הינן בבעלות מור הר השקעות בע"מ ("מור הר"). עד ליום 2 במרס 2010 נשלט ההחברה על- ידי הראל השקעות ביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ("הראל השקעות") ( 65% ) וע"י מור- המכון למידע רפואי בע"מ ("מכון מור") שבבעלות מלאה של שירותי בריאות כללית (להלן: "הכללית") ( 35% ). החל מיום 2  במרס 2010 החברה נשלטת על ידי הראל השקעות בשיעור100%  .

חזון החברה

 • להיות החברה המובילה בתחום ביטוחי הבריאות בישראל
 • טיפוח ההון האנושי
 • עזרה ותרומה בקהילה
  .

תחומי פעילות
עיסוקה העיקרי של החברה הינו ביטוחי בריאות פרטיים וקבוצתיים. תחום זה כולל את הפעילות הביטוחית של החברה בענף מחלות ואשפוז ובענף תאונות אישיות, לרבות בביטוחים בגין אובדן כושר עבודה וביטוח סיעודי. במסגרת זו פועלת החברה בתחומי הביטוח הבאים:

 • ביטוח שיניים.
 • ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל ותרופות מחוץ לסל הבריאות.
 • ביטוח מחלות קשות.
 • ביטוח בריאות משלים לסל הבריאות.
 • ביטוח סיעודי.
 • ביטוח תאונות אישיות.

פעילות החברה בתחום הבריאות כוללת בין היתר את עריכת הביטוח הסיעודי לחברי שירותי בריאות כללית שהצטרפו ל "כללית מושלם" של שירותי בריאות כללית והמבקשים גם כיסוי סיעודי. תוכנית הביטוח הסיעודי לחברי השב"ן ("סיעודי מושלם") אושרה על ידי המפקח על הביטוח תוך יישום הנחיותיו השונות.

בנוסף מפעילה החברה, בשם "שירותי בריאות כללית", את ניהול התביעות והמכירות של תוכנית "כללית מושלם".

 

נושאי משרה:

אבי קלר, מנכ"ל

אלפרד רוזנפלד, משנה למנכ"ל

יחיאל אילוז, סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף שיווק ביטוח שיניים

יוסי מולקנדוף, סמנכ"ל, מנהל כספים, חשב ומזכיר

גיל דורון, סמנכ"ל, מנהל אגף חב"ת

רועי שקד, סמנכ"ל, מנהל אגף תביעות בריאות

תרצה אודלר, מנהלת תביעות ביטוח שיניים

יעל גאון, ממונה על פניות הציבור 

אמיר הסל, מנהל השקעות

משה ניסן, מנהל מערכות מידע

אסנת מנור זיסמן, מבקרת פנים

אדוה ענבר, מנהלת סיכונים

יונתן ברודי, אקטואר ממונה

 

חברי דירקטוריון:

מר דוד מילגרום - יו"ר

מר יאיר המבורגר

מר יעקב רוטשילד

מר דן בראון

מר אבי קלר

גב' נירה דרור - דירקטור חיצוני

מר דוד גרנות - דירקטור חיצוני

מר אפרים דרור - דירקטור חיצוני

 

ממונה על פניות הציבור:

גאון יעל - טלפון: 03-6145592 פקס: 03-6145524   

מגדלי ב.ס.ר  2  רחוב בן גוריון 1 בני ברק 51108

y_gaon@dikla.co.il

 

 

בחזרה לראש הדף


  לאתר החברה: http://www.dikla.co.il