אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מגדל חברה לביטוח בע"מ

חברה באגוד חברות הביטוח ובהתאחדות חברות לביטוח חיים

כתובת הסניף הראשי רח' אפעל 4, קרית אריה, פתח-תקוה 49512 טלפון: 076-8868888

חזון החברה: כבר מראשית פעילותה, חרתה מגדל על דגלה את סמל החדשנות והיצירתיות בפיתוח מוצרי ביטוח. כך השיקה מגדל את ביטוח המנהלים הראשון בישראל.

במקביל לביטוח החיים, עוסקת החברה במגוון רחב של סוגי ביטוח כללי – לעסקים גדולים וקטנים, ביטוחי רכוש, בריאות ועוד.

מגדל נוסדה בשנת 1934 בירושלים, על ידי משפחות של אנשי עסקים שפעלו תחת השלטון הבריטי, קבוצה של משפחות יהודיות מאלכסנדריה וחברת הביטוח האיטלקית "ג'נרלי".

את השם מגדל, העניק לחברה המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק, כביטוי לחוסן ולביטחון שמעניקה מגדל ללקוחותיה. המשורר שאול טשרניחובסקי, שימש כרופאה הראשון של החברה.

בשנות הארבעים, הצטרף למחזיקי המניות בחברת מגדל, גם הבנק שהפך לימים "בנק לאומי לישראל". מאז, נשמרה השותפות העסקית בין "ג'נרלי" לבין "בנק לאומי".

פעילות קבוצת מגדל מבוצעת במסגרת תאגיד "מגדל אחזקות בטוח ופיננסים בע"מ". התאגיד מחזיק ישירות או בעקיפין ובבעלות מלאה או חלקית בחברות שונות באמצעותן פועלת הקבוצה בתחומי חיסכון פנסיוני, ביטוח, השקעות ושירותים פיננסיים.

בעלי מניותיה של מגדל הם: אליהו חברה לבטוח בע"מ  כ-69.3% והציבור כ-30.7% 

 

דירקטוריון

אליהו שלמה, יו"ר

אברמזון רונית

אליהו ישראל

בן שלוש אייל - דירקטור חיצוני

בר יוסף יגאל - דירקטור חיצוני

דנון יעקב - דירקטור חיצוני

ד"ר גבריאל פיקר

 


חברי הנהלה בכירה ונושאי משרה בכירה

ענת לוין - מנכ"ל

עופר אליהו - מנכ"ל מגדל ביטוח, מנהל חטיבת לקוחות, ערוצי הפצה ושירות של מגדל ביטוח.

בצלאל צוקר, מנכ"ל מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

גיל יניב, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת חסכון ארוך טווח, עסקי בריאות ואיכות חיים של החברה

אילנה בר, משנה למנכ"ל, יועצת משפטית של החברה

טלי כסיף, משנה למנכ"ל, מזכירת החברה

ערן צ'רנינסקי, משנה למנכ"ל, מנהל כספים שך החברה

שי בסון, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת טכנולוגיה ותשתיות ארגוניות של החברה

גדעון רוזוליו, סמנכ"ל, מנהל חטיבת ביטוח כללי וביטוח משנה של החברה

לימור דנש, סמנכ"ל, ראש תחום השקעות ריאליות אשראי ונוסטרו של החברה

עומר קרייזל, סמנכ"ל, ראש תחום השקעות עמיתים, נדל"ן וקרנות גידור של החברה

יצחק בן מנחם, סמנכ"ל, מנהל הסיכונים של החברה

מיכל לשם, סמנכ"ל, מבקר פנים של החברה

לייבוש אולמן, סמנכ"ל, אקטואר ראשי ואקטואר ממונה ביטוח חיים של החברה

רונן טורם, מנכ"ל מגדל שוקי הון (1965) בע"מ

עמוס רוקח, מנכ"ל מבטח סימון

פניות הציבור:

בת שבע לוין
    טלפון: 076-8868186
    פקס:  03-5637882
    דוא"ל: tlunot@migdal.co.il 

 

חזרה לראש הדף


אתר החברה: http://www.migdal.co.il/

אתר חברת הביטוח מגדל