אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מגדל חברה לביטוח בע"מ

חברה באגוד חברות הביטוח ובהתאחדות חברות לביטוח חיים

כתובת הסניף הראשי רח' אפעל 4, קרית אריה, פתח-תקוה 49512 טלפון: 076-8868888

חזון החברה: כבר מראשית פעילותה, חרתה מגדל על דגלה את סמל החדשנות והיצירתיות בפיתוח מוצרי ביטוח. כך השיקה מגדל את ביטוח המנהלים הראשון בישראל.

במקביל לביטוח החיים, עוסקת החברה במגוון רחב של סוגי ביטוח כללי – לעסקים גדולים וקטנים, ביטוחי רכוש, בריאות ועוד.

מגדל נוסדה בשנת 1934 בירושלים, על ידי משפחות של אנשי עסקים שפעלו תחת השלטון הבריטי, קבוצה של משפחות יהודיות מאלכסנדריה וחברת הביטוח האיטלקית "ג'נרלי".

את השם מגדל, העניק לחברה המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק, כביטוי לחוסן ולביטחון שמעניקה מגדל ללקוחותיה. המשורר שאול טשרניחובסקי, שימש כרופאה הראשון של החברה.

בשנות הארבעים, הצטרף למחזיקי המניות בחברת מגדל, גם הבנק שהפך לימים "בנק לאומי לישראל". מאז, נשמרה השותפות העסקית בין "ג'נרלי" לבין "בנק לאומי".

פעילות קבוצת מגדל מבוצעת במסגרת תאגיד "מגדל אחזקות בטוח ופיננסים בע"מ". התאגיד מחזיק ישירות או בעקיפין ובבעלות מלאה או חלקית בחברות שונות באמצעותן פועלת הקבוצה בתחומי חיסכון פנסיוני, ביטוח, השקעות ושירותים פיננסיים.

בעלי מניותיה של מגדל הם: אליהו חברה לבטוח בע"מ  כ-69.3% והציבור כ-30.7% 

 

דירקטוריון

לוין ענת, יו"ר

אליהו שלמה

אברמזון רונית

אליהו ישראל

בן שלוש אייל - דירקטור חיצוני

בר יוסף יגאל - דירקטור חיצוני

דנון יעקב - דירקטור חיצוני

ד"ר פיקר גבריאל

 


חברי הנהלה בכירה ונושאי משרה בכירה

ענת לוין - מנכ"ל

עופר אליהו  מנכ"ל ומנהל חטיבת לקוחות וערוצי הפצה של מגדל חברה לביטוח בע"מ

 גיל יניב, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת חסכון ארוך טווח, עסקי בריאות ואיכות חיים וראש תחום אסטרטגיה של מגדל חברה לביטוח בע"מ

 ערן צ'רנינסקי, משנה למנכ"ל, מנהל כספים של החברה

 שי בסון, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת טכנולוגיה ומשאבים של מגדל חברה לביטוח בע"מ

 אסף שהם, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת השקעות של מגדל חברה לביטוח בע"מ

 אילנה בר, משנה למנכ"ל, יועצת משפטית של החברה

 טלי כסיף, משנה למנכ"ל, מזכירת החברה

 מיכל לשם, משנה למנכ"ל, מבקרת פנים של החברה

 בצלאל צוקר, מנכ"ל מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ויוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ

 יוסף בן ברוך, מנכ"ל מגדל שוקי הון (1965) בע"מ

 עמוס רוקח, מנכ"ל מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ

 איציק בן מנחם, סמנכ"ל, מנהל הסיכונים של החברה

 לייבוש אולמן, סמנכ"ל, אקטואר ראשי ואקטואר ממונה ביטוח חיים של מגדל חברה לביטוח בע"מ

 אסף אשכנזי, סמנכ"ל, ממונה אכיפה של החברה

 יוסי פרץ, מנהל חטיבת ביטוח כללי (מטה, שיווק ומכירות) במגדל חברה לביטוח בע"מ

סיגל גרינהאוז, סמנכ"ל, מנהלת חטיבת ביטוח משנה, תביעות ביטוח כללי ומערך עסקים של מגדל חברה לביטוח בע"מ

 רענן כהן , יו"ר דירקטוריון מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ

 

פניות הציבור:

בת שבע לוין
    טלפון: 076-8868186
    פקס:  03-5637882
    דוא"ל: tlunot@migdal.co.il 

 

חזרה לראש הדף


אתר החברה: http://www.migdal.co.il/

אתר חברת הביטוח מגדל