אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

חברה באגוד חברות הביטוח ובהתאחדות חברות לביטוח חיים

 

כתובת הסניף הראשי: אלנבי 115 ת"א. טלפון: 1700-70-74-74

חברת מנורה נוסדה בשנת 1935. נתח השוק של מנורה בתחום הביטוח הוא כ- 10% מסך הפרמיות הנמכרות בישראל, נתון המציב אותה במקום החמישי בשוק הביטוח הכללי.

בעקבות רכישת מנורה את קרן הפנסיה הגדולה בישראל מבטחים, הפכה מנורה לחברת הביטוח השלישית בגודלה בענף ביטוחי החיים והפנסיה, עם שיעור של למעלה מ 21% הן בנכסים והן בפרמיות. בענף הפנסיה עם היקף נכסים כולל של 19 מיליארד ₪ ומחזור של 3.5 מיליארד ₪ מחברת הביטוח ו 2.7 מיליארד ₪ מחברת הפנסיה ("מבטחים החדשה").

במהלך דצמבר 2007 רכשה מנורה את חברת הביטוח שומרה וסוכנות הביטוח הוותיקה – סיני. חברת שומרה, פועלת בכל ענפי הביטוח הכללי באמצעות סוכני ביטוח נבחרים עם תוכניות ביטוח ייחודיות המותאמות לצרכי הלקוחות.


שומרה היא מהחברות הצומחות ביותר בתחום הביטוח האלמנטרי בשנים האחרונות ורכישתה מחזקת את הזרוע האלמנטרית של מנורה ומהווה נדבך נוסף במימוש התוכנית האסטרטגית של מנורה בתחום הביטוח האלמנטרי.


תחומי פעילות

  • ביטוח חיים
  • ביטוח כללי
  • ביטוח בריאות
  • פנסיה וגמל


בעלי מניות עיקריים: מנורה החזקות בע"מ.

בעלי שליטה: בעלת השליטה במנורה ביטוח היא מנורה החזקות בע"מ.

 

חברי דירקטוריון

מר ארי קלמן, יו"ר

מר אורי קויאטק, דח"צ

מר חיים אהרון, דח"צ

מר שלמה מילוא

מר ערן גריפל

גב' אורלי ירקוני

גב' אלה רובינק

מר חזי (יחזקאל) צאיג, דח"צ
חברי הנהלה

מר מוטי רוזן,
מנכ"ל

מר מנחם הרפז, משנה בכיר למנכ"ל, מנהל אגף ביטוח אלמנטרי

מר שי קומפל, משנה למנכ"ל, מנהל אגף חשבות וכספים

מר יוני טל, משנה למנכ"ל, מנהל אגף השקעות

מר משה מורגנשטרן, משנה למנכ"ל, מנהל אגף ביטוח חיים

גב' הדס מרגלית, סמנכ"ל בכיר, מנהלת אגף משאבי אנוש

מר שמעון עיר-שי, סמנכ"ל בכיר, היועץ המשפטי ומזכיר החברה

מר משה אלקיים, סמנכ"ל בכיר,מנהל תחום שיווק ומכירות, ביטוח חיים ובריאות

גב'אורית קרמר, סמנכ"ל בכיר, מנהלת תחום בריאות מבקרת פנים

גב אתי הירשמן, סמנכ"ל בכיר, מבקרת פנים ראשית

 

בעלי תפקידים בכירים

ד"ר אברהם לוונגליק, סמנכ"ל בכיר, אקטואר ראשי

גב' שרית ברעם, סמנכ"ל, מנהלת תחום מטה ומחשוב, אגף ביטוח חיים

גב' תמר גדיש, סמנכ"ל, סגנית ומ"מ מנהל אגף מערכות מידע

מר יואב הורוביץ, סמנכ"ל, מנהל תחום חסכון ארוך טווח, אגף מערכות מידע

גב' נעמה חשמונאי, סמנכ"ל, אקטוארית ממונה (ביטוח כללי) וסגנית מנהל תחום אקטואריה

משה כיהלי, סמנכ"ל, מנהל תחום השקעות עמיתים, אגף השקעות

מר ירון כתב, סמנכ"ל, מנהל תחום תפעול ורכש

גב' בתיה לונדון, סמנכ"ל, מנהלת תחום תביעות, אגף אלמנטרי

גב' רונה לרר, ממונה על האכיפה הפנימית והציות

מר משה סמו, סמנכ"ל, מנהל תחום שירות ותפעול, אגף ביטוח חיים

מר אילן שגב, סמנכ"ל, מנהל תחום חשבות, אגף חשבות וכספים

מר אלעד שלף, סמנכ"ל, מנהל תחום עסקים וביטוח משנה, אגף ביטוח אלמנטרי

מר מיכאל קלמן, סמנכ"ל, מנהל תחום פרט ומטה, אגף ביטוח אלמנטרי

 

הממונה על פניות הציבור:

עו"ד רינת איינהורן- פאר

בית מנורה מבטחים

ת.ד. 927 ת"א

פקס: 03-7604032

דוא"ל: pniyot-zibur@menora.co.il

טל': 2066*

חזרה לראש הדף


 

אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il

אתר האינטרנט של חברת מנורה מבטחים