אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

חברה באגוד חברות הביטוח ובהתאחדות חברות לביטוח חיים

 

כתובת הסניף הראשי: אלנבי 115 ת"א. טלפון: 1700-70-74-74

חברת מנורה נוסדה בשנת 1935. נתח השוק של מנורה בתחום הביטוח הוא כ- 10% מסך הפרמיות הנמכרות בישראל, נתון המציב אותה במקום החמישי בשוק הביטוח הכללי.

בעקבות רכישת מנורה את קרן הפנסיה הגדולה בישראל מבטחים, הפכה מנורה לחברת הביטוח השלישית בגודלה בענף ביטוחי החיים והפנסיה, עם שיעור של למעלה מ 21% הן בנכסים והן בפרמיות. בענף הפנסיה עם היקף נכסים כולל של 19 מיליארד ₪ ומחזור של 3.5 מיליארד ₪ מחברת הביטוח ו 2.7 מיליארד ₪ מחברת הפנסיה ("מבטחים החדשה").

במהלך דצמבר 2007 רכשה מנורה את חברת הביטוח שומרה וסוכנות הביטוח הוותיקה – סיני. חברת שומרה, פועלת בכל ענפי הביטוח הכללי באמצעות סוכני ביטוח נבחרים עם תוכניות ביטוח ייחודיות המותאמות לצרכי הלקוחות.


שומרה היא מהחברות הצומחות ביותר בתחום הביטוח האלמנטרי בשנים האחרונות ורכישתה מחזקת את הזרוע האלמנטרית של מנורה ומהווה נדבך נוסף במימוש התוכנית האסטרטגית של מנורה בתחום הביטוח האלמנטרי.


תחומי פעילות

  • ביטוח חיים
  • ביטוח כללי
  • ביטוח בריאות
  • פנסיה וגמל


בעלי מניות עיקריים:
מנורה החזקות בע"מ.

בעלי שליטה: בעלת השליטה במנורה ביטוח היא מנורה החזקות בע"מ.

 

חברי דירקטוריון

מר ארי קלמן - יו"ר

מר אורי קויאטק - דח"צ

מר בר כוכבא בן גרא - דח"צ

מר חיים אהרון - דח"צ

מר שלמה מילוא

מר ערן גריפל

גב' אורלי ירקוני

גב' אלה רובינקחברי הנהלה

מר מוטי רוזן , מנכ"ל

מר מנחם הרפז, משנה למנכ"ל, מנהל אגף ביטוח אלמנטרי

מר שי קומפל, משנה למנכ"ל, מנהל אגף חשבות וכספים

מר יוני טל, משנה למנכ"ל, מנהל אגף השקעות

מר לוי הלוי, משנה למנכ"ל, מנהל אגף מערכות מידע

מר משה מורגנשטרן, משנה למנכ"ל, מנהל אגף ביטוח חיים

גב' הדס מרגלית, סמנכ"ל בכיר, מנהלת אגף משאבי אנוש

מר ירון שחורי, סמנכ"ל בכיר, ארגון, שיטות, רגולציה וממונה פניות הציבור

מר שמעון עיר-שי, סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי

מר משה אלקיים, סמנכ"ל בכיר, מנהל תחום שיווק ומכירות, ביטוח חיים ובריאות

גב' אורית קרמר, סמנכ"ל בכיר, מנהלת תחום בריאות


בעלי תפקידים בכירים

ד"ר אברהם לוונגליק, סמנכ"ל, אקטואר ראשי

גב' בתיה לונדון, סמנכ"ל, מנהלת תחום תביעות, אגף אלמנטרי

מר גרשון גורביץ, סמנכ"ל, מנהל תחום לוגיסטיקה ונכסים

גב' תמר גדיש, סמנכ"ל, מנהלת תחום חסכון ארוך טווח, אגף מערכות מידע

גב' איריס ויסמן, סמנכ"ל, מנהלת תחום שירות ותפעול, אגף ביטוח חיים

גב' שרית ברעם, סמנכ"ל, מנהלת תחום מטה ומחשוב, אגף ביטוח חיים

מר גיא אילוז, סמנכ"ל, מנהל תחום עסקים ומוצרים, אגף ביטוח חיים

מר אילן שגב, סמנכ"ל, מנהל תחום חשבות, אגף כספים

מר משה גולדמן, סמנכ"ל, מנהל תחום השקעות כספי עמיתים, אגף השקעות

מר מיכאל קלמן, סמנכ"ל, מנהל תחום פרט ומטה, אגף ביטוח אלמנטרי

מר אלעד שלף, סמנכ"ל, מנהל תחום עסקים וביטוח משנה, אגף ביטוח אלמנטרי

 

נציב פניות הציבור:

מר ירון שחורי, סמנכ"ל בכיר

טלפון: 03-7107432,

פקס: 03-7604032

 pniyot-zibur@menora.co.il

 

חזרה לראש הדף


 

אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il

אתר האינטרנט של חברת מנורה מבטחים