אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
שומרה חברה לביטוח בע"מ

חברה באגוד חברות הביטוח

 

 

מקבוצת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 

היסטוריה
החברה נוסדה ב- 1943, והנה אחת החברות הוותיקות בענף הביטוח בישראל. משנותיה הראשונות ועד ראשית שנות התשעים, פעלה החברה בתחום ביטוחי השמשות במגזר העסקי.  ב- 1986 נרכשה החברה (שכבר הספיקה עד אז לעברת את שמה מ- "פלגלס" ל- "שומרה") ע"י היו"ר והמייסד של קבוצת הביטוח סיני, מר ב.צ. וינשטוק. הרכישה ע"י סיני הביאה לגידולים ניכרים בהיקף הפעילות. בשנות התשעים נכנסה החברה לתחום השמשות בכלי-רכב, תחום שהעלה את מכירות החברה ורווחיותה מדרגה נוספת.


 

בתהליך מדורג, בין השנים 2002 - 1998, הרחיבה החברה את רישיון המבטח שלה לשאר ענפי הביטוח הכללי והחלה פעילות באופן של "ביטוח משותף" עם חברות ביטוח מקומיות (מנורה, אריה והדר מקבוצת הפניקס).


בשנת 2002 עם השלמת רישיון המבטח שהוענק ע"י משרד האוצר, החלה החברה את פעילותה באופן עצמאי ומלא כחברת ביטוח, בכל ענפי הביטוח הכללי, הפועלת באמצעות סוכני ביטוח מובחרים.


לחברה 2 חברות בת פעילות:

  • סיני סוכנות לביטוח בע"מ שנוסדה בשנת 1982 ע"י ב.צ. וינשטוק ופועלת מאז כברוקר של ביטוח באמצעות סוכנים נבחרים.
  • שומרה נדל"ן שהינה חברת נדל"ן המחזיקה ומנהלת מספר נכסי נדל"ן מניב בישראל.

 

בדצמבר 2007 נמכרה שומרה וחברות הבת שלה למנורה מבטחים ביטוח בע"מ. רכישה זו וההפעלה העצמאית של שומרה הינה הבעת אמון ותוספת כוח משמעותית להנהלת החברה עובדיה וסוכניה.

 


ערכי החברה

  • בית ומשפחה
  • שותפות בהצלחה
  • יושר והגינות
  • חתירה למצוינות
  • רווחיות

 

בעלי מניות ושליטה:

בעלת השליטה בחברה הינה מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשר מחזיקה 100% ממניות החברה. 

 

 

שמות חברי הדירקטוריון:

מר מנחם הרפז, יו"ר
מר יוני טל
מר שיקומפל                                                          
מר בר כוכבאבן-גרא - דח"צ
מר אורי קויאטק - דח"צ
מר חיים שיין
גב' מירי לנט שריר- דח"צ
 

הנהלה ונושאי משרה:

מר דן יצחקי - מנכ"ל 
מר שלמה פוקס - סמנכ"ל, מנהל מחוז מרכזומנהל השיווק
מר דב בר דוד - סמנכ"ל, מנהל מערכות מידע ראשי
מר שחר בראל- רו"ח, סמנכ"ל כספים 
גב'  גפן מברך רדעי - עו"ד, סמנכ"ל שירות תביעות
מר נירהרמתי - סמנכ"ל, אקטואר החברה
גב' שני אלקיים - עו"ד, יועצת משפטית ואחראיתרגולציה
גב' סילבי גוגאסיאן - מנהלת ביטוח המשנה
מר  איל טולדנו - מנהל תחוםפרט
גב' יעל ליבוביץ  - מנהלת תחום עסקים
גב' יעל מוסצ'י - מנהלת מחוזחיפה 
גב' עידית קאופמן - מנהלת משאבי אנוש
גב'  דנה הלר, רו"ח - מנהלתסיכונים
מר מאיר איליה, רו"ח - מבקר פנים
ד"ר אברהם לוונגליק, - אקטואר ביטוחרכב חובה

 

ועדת ביקורת (המכהנת גם כוועדת תגמול) 

מר אורי קויאטק, יו"ר
מר בר-כוכבא בן-גרא
מר חיים שיין
גב' מירי לנטשריר

ועדת השקעות נוסטרו (אינן תלויות תשואה)

מר אורי קויאטק, יו"ר
מר חיים שיין
מר שחר בראל

ועדת מאזן

מר בר-כוכבא בן-גרא, יו"ר
מר מנחם הרפז
מר אורי קויאטק
מר שיקומפל
גב' מירי לנט שריר

ועדת  Solvency II

מר יוני טל, יו"ר
מר בר-כוכבא בן-גרא
מר חיים שיין

 

 

ממונה על פניות הציבור:

בן שחר מאיה      9251159-03         פקס: 03-9251616   

 mayabs@shomera.co.il

 

 

חזרה לראש הדף

 


 

אתר החברה: http://www.shomera.co.il