אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
שומרה חברה לביטוח בע"מ

חברה באגוד חברות הביטוח

 

 

מקבוצת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 

היסטוריה
החברה נוסדה ב- 1943, והנה אחת החברות הוותיקות בענף הביטוח בישראל. משנותיה הראשונות ועד ראשית שנות התשעים, פעלה החברה בתחום ביטוחי השמשות במגזר העסקי.  ב- 1986 נרכשה החברה (שכבר הספיקה עד אז לעברת את שמה מ- "פלגלס" ל- "שומרה") ע"י היו"ר והמייסד של קבוצת הביטוח סיני, מר ב.צ. וינשטוק. הרכישה ע"י סיני הביאה לגידולים ניכרים בהיקף הפעילות. בשנות התשעים נכנסה החברה לתחום השמשות בכלי-רכב, תחום שהעלה את מכירות החברה ורווחיותה מדרגה נוספת.


 

בתהליך מדורג, בין השנים 2002 - 1998, הרחיבה החברה את רישיון המבטח שלה לשאר ענפי הביטוח הכללי והחלה פעילות באופן של "ביטוח משותף" עם חברות ביטוח מקומיות (מנורה, אריה והדר מקבוצת הפניקס).


בשנת 2002 עם השלמת רישיון המבטח שהוענק ע"י משרד האוצר, החלה החברה את פעילותה באופן עצמאי ומלא כחברת ביטוח, בכל ענפי הביטוח הכללי, הפועלת באמצעות סוכני ביטוח מובחרים.


לחברה 2 חברות בת פעילות:

  • סיני סוכנות לביטוח בע"מ שנוסדה בשנת 1982 ע"י ב.צ. וינשטוק ופועלת מאז כברוקר של ביטוח באמצעות סוכנים נבחרים.
  • שומרה נדל"ן שהינה חברת נדל"ן המחזיקה ומנהלת מספר נכסי נדל"ן מניב בישראל.

 

בדצמבר 2007 נמכרה שומרה וחברות הבת שלה למנורה מבטחים ביטוח בע"מ. רכישה זו וההפעלה העצמאית של שומרה הינה הבעת אמון ותוספת כוח משמעותית להנהלת החברה עובדיה וסוכניה.

 


ערכי החברה

  • בית ומשפחה
  • שותפות בהצלחה
  • יושר והגינות
  • חתירה למצוינות
  • רווחיות

 

בעלי מניות ושליטה:

בעלת השליטה בחברה הינה מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשר מחזיקה 100% ממניות החברה. 

 

 

הדירקטוריון:

מר מנחם הרפז, יו"ר
מר יוני טל
מר שי קומפל                                                          
גב' מירי לנט שריר
- דח"צ
מר אורי קויאטק - דח"צ
מר חיים שיין
מר יהודה נסרדישי-
דח"צ
 

הנהלה ונושאי משרה:

מר דן יצחקי - מנכ"ל 
מר שלמה פוקס - סמנכ"ל, מנהל מחוז מרכז ומנהל השיווק
מר שחר בראל - רו"ח, סמנכ"ל כספים 
גב'  גפן מברך רדעי - עו"ד, סמנכ"ל שירות תביעות
מר ניר הרמתי - סמנכ"ל, אקטואר החברה
גב' שני אלקיים - עו"ד,  סמנכ"ל, יועצת משפטית ואחראית רגולציה     
מר איל טולדנו - סמנכ"ל, מנהל תחום פרט
מר עופר חן - סמנכ"ל, מנהל מערכות מידע ראשי
גב' יעל ליבוביץ  - מנהלת תחום עסקים
גב' סילבי גוגאסיאן - מנהלת ביטוח המשנה
גב' יעל מוסצ'י - מנהלת מחוז חיפה 
גב' עידית קאופמן - מנהלת משאבי אנוש
מר מאיר איליה, רו"ח - מבקר פנים
גב' נעמה חשמונאי - אקטוארית ביטוח רכב חובה 
גב' רותי  יהודיוף כהן - מנהלת סיכונים 


ועדת ביקורת (המכהנת גם כוועדת תגמול) 

מר אורי קויאטק, יו"ר
גב' מירי לנט שריר
מר חיים שיין
מר יהודה נסרדישי

ועדת השקעות נוסטרו (אינן תלויות תשואה)

מר אורי קויאטק, יו"ר
מר חיים שיין
מר שחר בראל

 

ועדת מאזן

מר אורי קויאטק , יו"ר
מר מנחם הרפז 
מר שי קומפל
גב' מירי לנט שריר
מר יהודה נסרדישי

 

ועדת Solvency II :

מר יוני טל, יו"ר
מר חיים שיין
גב' מירי לנט שריר

 

 

 

ממונה על פניות הציבור:

קאופמן עידית

טלפון: 03-9258171                             

כתובת: בית שומרה רח' הסיבים 23 פתח תקוה 49517

דואר אלקטרוני:iditk@shomera.co.il

 

חזרה לראש הדף

 


 

אתר החברה: http://www.shomera.co.il