אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ענף הביטוח הימי כולל:

  1. ביטוח כלי טיס, לרבות אחריות כלפי צד שלישי;


  2. ביטוח כלי שיט, לרבות אחריות כלפי צד שלישי.

 

 


מקור: הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985

 

לכתבה על ביטוח ימי באתר