אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
יו"ר התאחדות חברות לביטוח חיים ויו"ר אגוד חברות הביטוח , מר יאיר המבורגר
27/12/16
החל מחודש דצמבר 2016 מכהן מר יאיר המבורגר בתפקיד יו"ר התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ ויו"ר איגוד חברות הביטוח (ע"ר)