אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פורסם מילון מונחי ביטוח באתר האקדמיה ללשון העברית
23/01/17
בחודש ינואר 2017, פורסם מילון מונחי הביטוח באתר האקדמיה ללשון העברית . מילון הביטוח הוא פרי עבודתה של הוועדה למונחי הביטוח אשר הוקמה על ידי התאחדות חברות לביטוח חיים ואגוד חברות הביטוח בשיתוף עם האקדמיה ללשון העברית

ראיון עם עו"ד יוסף שטח - על ביטוח ועוד
הביטוח מקצוע מורכב, לא מספיקה ידיעת 4 פעולות חשבון, נדרש ידע גם בסטטיסטיקה, בהסתברויות ובאקטואריה

נפטר רפי פרסיץ חבר הועדה למונחי ביטוח
רפי פרסיץ, ז"ל היה חבר הועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית. הוא היה בעל תואר בכלכלה מאוקספורד וחבר מערכת "הארץ"

מי ומי ה"משתתפים" בפוליסה לביטוח חיים
ההגדרות בחוק חוזה הביטוח, התשמא-1981 יוצרות בלבול או אי הבנה מסוימים באשר למשתתפים או הצדדים לפוליסות בענף ביטוח חיים

הושק אגרון הכלכלה המינהל והעסקים
הושקה גרסת ביטא של אתר "מעות - אגרון הכלכלה המינהל והעסקים". העורך הראשי של האתר הוא איתן אבניאון, המשמש, כיו"ר הועדה למונחי ביטוח

ראיון עם איתן אבניאון יו"ר הועדה למונחי ביטוח
קשה להגדיר מה זה מונח ביטוחי. יש מעט דברים שהם בודאות בגדר מונחים ביטוחיים בהם עקרונות הביטוח הייחודיים לענף.