אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
היועץ המשפטי עו"ד יוסי הלוי
היועץ המשפטי של אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) ושל התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ

תגובה לטיוטת הנחיית רשם מאגרי מידע
לדעתו של עו"ד הלוי הרשם אינו מהווה רשות מוסמכת לפרש את החוק, מלאכה הנתונה בלעדית לבתי המשפט בישראל

חוק חובת המכרזים אינו מחייב את הפול
בית המשפט קיבל את טענת "הפול", בייצוג עו"ד הדין יוסי הלוי ולימור שטרסברג, שאינו כפוף לחוק חובת המכרזים

העליון דחה תביעה ייצוגית נגד הפול ואבנר
העליון קיבל את הערעור של הפול ואבנר באמצעות עו"ד יוסי הלוי ועו"ד לימור שטרסברג בתביעת אוט-קט וקבע, כי אין להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית

סיכונים משפטיים מצגת הרצאת עו"ד יוסי הלוי
סיכונים משפטיים כוללים אך אינם מוגבלים ל, חשיפה לקנסות, תשלומים עונשיים, תשלום פיצויי ניזיקין הנובע מפעולות פיקוח ומהסכמי פשרה.

הגנת הפרטיות במאגר המידע
שתי מצגות מהרצאתו של עו"ד יוסי הלוי, היועץ המשפטי של אגוד חברות הביטוח וההתאחדות חברות לביטוח חיים, בנושא הגנת הפרטיות במאגר המידע

מצגת הכיסוי עפ"י חוק לנזקי מלחמת לבנון 2006
מצגת שערך עו"ד יוסי הלוי לקראת ישיבה בנושא ביום 18/7/2006