אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ביטוח סיעודי של קופת חולים
בג"ץ מכבי מגן נגד שר האוצר ואח' - החלטתו של המפקח שלא ליתן רשיון ביטוח ל"מכבי מגן" עומדת במתחם הסבירות, בעיקרון המידתיות ונשענת על תשתית עובדתית נאותה."מכבי מגן" נדרשת להעביר כל מבוטחיה למבטח מורשה.

פיצויים לפי חוק הפלת"ד בשל פטירת אבי המשפחה

זכות ההשבה של קופת חולים

אחריות מבטח בשל רכב מזויף