אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
חשיבות הביטוח לבעלי הכנסה נמוכה
לפי מחקר של אגוד המבטחים הבריטי, בעלי הכנסה נמוכה פגיעים יותר ולפיכך הביטוח בעבורם הוא חיוני