אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

יש להוכיח הזכות לקבל פיצויים מוגדלים
נקבע, כי התובע לא הוכיח קיומו של נוהג עליו מבסס הוא את זכאותו לפיצויים מוגדלים ולתשלום חדשי הסתגלות.

הסוכן חייב להודיע למבוטח על ההתיישנות
סוכן הביטוח הוא הגורם המקצועי האמון על החוק והפוליסה. אין לצפות כי המבוטח ידע מכוח עצמו על מועדי ההתיישנות

תשלום השתתפות עצמית בתביעה
מרגע שהמבוטח מחליט ל"הפעיל" את פוליסת הביטוח שבידו עליו לנהוג בהתאם לתנאיה ולשלם את ההשתתפות העצמית

מה ייחשב כשינוי מהותי באישור ביטוח?
בצמצום משך תקופת גילוי הנזקים והתביעות בחצי, יש משום גריעה מהיקף הביטוח המהווה שינוי לרעה, מהותי, מתנאי המכרז

השבת תגמולים בשל הונאת ביטוח
בית המשפט קיבל את טענתה של חברת הראל וחייב את חברת האחים שליין להשיב את תגמולי הביטוח ואת הוצאות המשפט

הגבול לפרשנות כנגד מנסח
בית המשפט דחה את התביעה כנגד חברת הביטוח וקבע לעניין כלל הפרשנות כנגד המנסח, כי אינו חסר גבולות

חובת המבטח להבליט תנאי וסייג בפוליסה
לפי חוק חוזה הביטוח, על המבטח לפרט תנאי או סייג לחבותו בסמוך לנושא שהתנאי עוסק בו או בהבלטה מיוחדת

תנאי ליווי הרכוש בביטוח "כל הסיכונים"
תביעתו של המבוטח נדחתה הואיל והביטוח הנדון כולל סייג המוציא מכלל כיסוי ביטוחי נזק בגנבת רכוש ללא ליווי

דחיית תביעה בשל נזקי קרה לקולטים
המבוטח לא הוכיח שאכן בתאריכים שננקבו על ידו היתה ירידת טמפרטורות שגרמה לנזקי קרה

הכיסוי הביטוחי לפי פוליסת יהלומנים
המחוזי דחה את התביעה וקבע, כי לא הוכח מעשה תרמית, השוד אירע בחו"ל והכיסוי חל בישראל

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[61-68]