אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

חובת המבוטח למסור נתונים לשמאי
המבוטח נמצא דובר אמת לגבי ארבעת השאלות הראשונות ודובר שקר לגבי השאלה החמישית בקשר לקיומם של כל החלקים ברכב לפני הגניבה

המחוזי: דחיית ערעור הפרת חובת הגילוי
די במקרה זה להסתפק בקביעת בית משפט קמא שהמערער מסר בכוונת מרמה לסוכן הביטוח באופן כוזב כי מדובר ב"עסק חדש"

אחריותן של מבטחת וש.ח.ר. לפי דיני הנזיקין
התביעה התקבלה בחלקה הקטן. המבטחת וש.ח.ר. חויבו לשלם, לפי החלטת בית המשפט, את הסכומים אשר הוכחו

העליון דחה ברע"א על המחוזי בעניין א.כ.ע.
העליון דחה ברע"א בנושא א.כ.ע. של נהג אמבולנס אשר קיבל את ערעור המבטח וקבע, כי ניהול עסקי אמבלונס מהוה עיסוק סביר

בית המשפט חייב שמאים לפצות מבטחת
בית המשפט חייב שמאים וסוקרים להשיב לחברת הביטוח כספים אשר הוצאו ממנה במרמה על ידי השמאים בדרך של חיובים כפולים.

א.כ.ע. ונכות לפי ביטוח רכב עובדי מדינה
בית המשפט קיבל את תביעתו של המבוטח לפי ביטוח תאונות בשל התקף לב שלקה בו כאשר הרים מכונת צילום כבדה בעת עבודתו.

החלטת העליון: הידבקות בוירוס אינה תאונה
האם בהגדרת מקרה הביטוח בפוליסת תאונות אישיות "אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני" ניתן לכלול גם הידבקות בנגיף?

דחיית תביעה בגין אובדן כושר עבודה
הואיל והמבוטח ידע את עמדתה של חברת הביטוח, נדחתה הטענה שהחברה מנועה מלטעון טענה מאחר והמבוטח לא קיבל תשובה למכתבו

אחריות הקיבוץ כמעביד והכיסוי הביטוחי
עניינו של פסק הדין: האם הרשעת הקיבוץ בדין פלילי סוגרת את הדרך מפני טענה לאשם תורם מצד הנפגע, חשמלאי אשר נפל מתקרה?

דחיית תביעה לאחר שבעה חודשים
מה דינו של מבטח אשר כלל לא מסר מכתב דחייה לאחר שחלפו שבעה חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח לאור החיוב במכתב הנמקה

  10   [11-20]...[61-68]