אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

החלטה בעליון: הקף חובת הגילוי בביטוח ימי
העליון דחה בקשה לביטול פסיקת מחוזי לפיה המבוטח אינו זכאי לתגמולי ביטוח בשל אי גילוי ביטול פוליסה בעבר

פס"ד: משמעותו של הסכם פוליגרף
על התובע להוכיח את קרות מקרה הביטוח, לצורך קבלת התגמולים נדרש אינטרס ביטוחי, הסכם הפוליגרף שנחתם נמצא מחייב

ביטוח כפל חל ללא קשר לאחריות המבוטח
המחוזי ביטל את קביעת בימ"ש השלום לפיה אין מקום לביטוח כפל כאשר מבוטח התובעת אחראי, בהתרשלותו, לנזק.

פס"ד: ביטוח חיים, מהו עיסוק סביר אחר?
ביהמ"ש קיבל את ערעור המבטח וקבע, כי ניהול עסקי אמבלונס מהוה עיסוק סביר אחר למבוטח

המחוזי: המיגון אינו תנאי מוקדם לביטוח
הביטוח צריך לעמוד בציפיותיו הסבירות של המבוטח המחייבות את המבטחת לשלם כל עוד לא ביטלה

פס"ד: רכב מזויף, תקנות שוק והתיישנות
התנאים לתחולת תקנת השוק: חוזה מכר שנכרת בתום לב לרכישת נכס נייד ממוכר העוסק במכירת נכסים מסוגו במהלך עסקים רגיל

תחילת מניינה של התיישנות בביטוח
בהוכחת קיום הודאה בכתב ע"י המבטח בדבר זכות המבוטח, מתחיל מניין ההתיישנות מיום ההודאה.

פס"ד: פיצוי יחסי בביטוח חבות המעבידים
המבטח חויב לשלם 44% בלבד משיעור הנזק שנגרם לעובד והיתרה תשולם ע"י המעביד (חברת הסעדה) מכיסו.

חיוב סוכן להחזיר מקדמות לחברת הביטוח
הסוכן חויב להשיב את סכום ההלוואה אשר היתה הייתה מאז ומעולם "הלוואה אישית", כמשמעותה הלשונית

פיצוי יחסי לפי מידת השכרות של הנהג
מקרים "רגילים" של נהיגה בשכרות, אינם שונים מעבירות תנועה אחרות. הזכות לתגמולים תוכרע לפי מידת שכרות המבוטח

  10   [11-20]...[61-68]