אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
















פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

מוות מנגיף אינו מבוטח לפי ביטוח תאונות
פס"ד: מוות כתוצאה מנגיף שגרם לדלקת ראות אינו מוות מתאונה לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים הואיל ומדובר במוות ממחלה

העליון דחה תביעה ייצוגית נגד הפול ואבנר
העליון קיבל את הערעור של הפול ואבנר באמצעות עו"ד יוסי הלוי ועו"ד לימור שטרסברג בתביעת אוט-קט וקבע, כי אין להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית

כיסוי תכשיטים לפי הפוליסה לביטוח דירה
בית המשפט דחה את התביעה נגד חברת הביטוח וקבע, כי הפוליסה ברורה ואינה כוללת כיסוי ביטוחי לתכשיטים ע"פי רשימה. המבוטח חויב בתשלום הוצאות בסך 7,500 ש"ח

האם פגיעה בנסיעה מכוונת היא ת.ד.?
פס"ד של העליון. פנייה של 180 מעלות ונסיעה חסרת מעצורים לעבר המתקהלים, ברקע האיומים והגידופים שהשמיעו הצדדים זה כלפי זה – מצביעה על כוונה.

תבע פיצוי מנהג פגע וברח ולא מביטוח חובה
הנהג הדורס שנמלט ממקום התאונה חויב לפצות את הנפגע במלוא סכום התביעה ולשאת בהוצאות המשפט של התובע. הנתבע אותר רק תודות לתושייתו של התובע ואף חויב בדין פלילי.

פגיעה של סוס שנבהל הוכרה כתאונת דרכים
פגיעה של סוס שהפיל ורמס את העובד לאחר שנבהל מטרקטורון רועש, הוכרה כת.ד. לאחר שבהמ"ש קבע, כי אלמלא הטרקטורון, הסוס לא היה נבהל, והתאונה היתה נמנעת.

נטל השכנוע בדחיית תביעה בשל הצתה
על המבטח מוטל נטל השכנוע להוכיח, כי מדובר בהצתה מכוונת שבוצעה על ידי המבוטח או מי מטעמו. במקרה הנדון עמדה חברת הביטוח בנטל המוטל עליה.

העליון קורא להרחבת חובת הביטוח
מדברי השופטת נאור: אני סבורה שראוי שהמחוקק ייתן דעתו בשאלת היקפה הראוי של החובה לבטח ובאילו נושאים ראוי שתחול...

כיסוי חובה לשימוש ברכב של נוהג ברשות
בית המשפט העליון פסק, כי מעמדו של מורשה לנהוג ברכב לעניין הכיסוי הביטוחי הוא כחליפו של בעל הפוליסה לכל דבר ועניין ולפיכך מכוסה שימוש למטרת עסקו של הנוהג ברשות

מהו נזק מבוטח לפי חוק הפלת"ד?
כבר נפסק בשורה של פסקי דין כי לא כל פגיעה של מה בכך, מהווה נזק גוף כהגדרתו על פי חוק הפלת"ד. מדובר בתובע סדרתי המנסה לעשות הון מכל פגיעה ולו הקטנה ביותר.

  10   [11-20]...[61-68]