אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

סקירות עו"ד מורד
סקירות פסיקה בנושא ביטוח רכב חובה של עו"ד שמואל מורד לשעבר מנהל מחלקת התביעות ב"אבנר" ומרצה במכללה האקדמית בנתניה, לשעבר היועץ המשפטי לענייני תביעות של אבנר וכיום היועץ המשפטי לענייני תביעות של הפול לביטוח חובה

פסיקה: האם קיים הבדל בין הודעת ביטול לבין בקשת ביטול? והאם היה או לא היה ביטוח?
31/01/17
השופטת יהודית שבח: חוששני כי קביעתו של בית משפט קמא לפיה נהג המשיב את האופנוע תחת כיסוי ביטוחי בהינתן כל אלו: הודיע למערערת כי מכר את האופנוע; ביקש לבטל את הביטוח לאלתר, החזיר את תעודת הביטוח המקורית והורשע בנהיגה ללא ביטוח – הינה מרחיקת לכת ודינה להתבטל.

פסיקה: נפגע ישראלי שנפגע בתאונת דרכים בשטחים יפוצה לפי הדין הישראלי
26/01/17
השופט צ' זילברטל: מגמת המחוקק, כפי שבאה לידי ביטוי בתיקוני החקיקה שאותם יזם בעקבות הסכמי הביניים עם הרשות הפלסטינית, היתה, להשוות את מעמדו של נפגע ישראלי שניזוק בתאונת דרכים שאירעה באזור ואשר בה היה מעורב רכב ישראלי (כהגדרתו בחוק), למי שנפגע בתחום מדינת ישראל

פסיקה: המחוזי דחה ערעור של בעל אופנוע חסר ביטוח שטען כי נפגע כאשר צעד כשהוא אוחז באופנוע
13/12/16
השופט ישעיהו שנלר: אין זה הגיוני כי המערער נסע כ-100 ק"מ מפתח תקווה לנירים, ככל הנראה ללא ביטוח, ויימנע לרכב על אופנועו בארבע בבוקר מאות מטרים בלבד, ויבחר להוליך את האופנוע בידו - בטענה כי אין לו ביטוח...

פסיקה: נדחה ערעור על פסיקה לפיה פגיעה בעת הכנסת חולה לאמבולנס מהווה תאונת דרכים
05/12/16
השופטת אביגיל כהן: אני סבורה, כי החלטת בית משפט קמא נכונה לגופו של עניין וכי האירוע הוא אכן "תאונת דרכים" כמשמעותו בחוק הפיצויים, ולפיכך דין הערעור להידחות לגופו של ענין.

פסיקה: פגיעה בעת סגירת דלת תא המטען של מונית על כף יד כתאונת דרכים
30/11/16
השופטת שרון צנציפר: מן האמור עולה כי הכנסת חלקי המחשב לתא המטען בנסיבות המקרה דנן – של נסיעה פרטית ברכב פרטי – אינה נופלת בגדר חריג ה"טעינה", כמשמעו בחוק הפיצויים. ומכל מקום, אין בשימוש המהווה גם "פריקה וטעינה" כדי לשלול את תחולת חוק הפיצויים, מקום בו מתקיים במקביל שימוש נוסף המוכר בחוק

פסיקה: נהג בטרקטורון ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח וחויב בפיצוי של מיליון ₪ לפי דיני הנזיקין
21/11/16
השופט יצחק כהן: בחינת אחריותו של הנתבע לפי דיני הרשלנות, מביאה למסקנה שהוא אכן היה רשלן. הנתבע נהג בטרקטורון מבלי שהיה לו רישיון נהיגה ומבלי שקיבל את רשות בעליו, ודי באלה כדי להטיל עליו את האחריות לקרות התאונה, וממילא את האחריות לפיצוי התובע.

פסיקה: נדחתה תביעה בגין הנזק הנפשי שנגרם לתובע בגין פציעתה של אמו בתאונת דרכים
10/11/16
השופטת אשרית רוטקופף: משעה שמבחני הלכת אלסוחה אינם מתקיימים במלואם בענייננו, התובע אינו זכאי לפיצוי בגין הנזקים אשר נגרמו לו, לטענתו, בעקבות ההשלכות הנטענות של פגיעת אימו

פסיקה: עצם ההימצאות ברכב אינה בגדר שימוש ברכב
07/11/16
השופטת יעל ייטב: מעצם תיאורו של התובע עולה כי גם לשיטתו לא היה זה תיקון או טיפול דחוף. התובע לא עצר את האוטובוס במקום כדי לטפל בתקלה שאינה סובלת דיחוי, אלא הוא המשיך בנסיעה, הגיע לתחנה הסופית, הוריד את הנוסעים, ולמעשה סיים את הנסיעה.

פסיקה: מי מבין מבטחי כלי הרכב המעורבים בתאונה יפצה את הנתבעת שנפגעה כאשר ישבה ברכב חונה?
03/11/16
השופטת לובנה שלאעטה חלאילה: למעשה, החזקה המרבה פורשה כמתייחסת למצב שבו החניה הייתה במקום ובאופן היוצרים סיכון תחבורתי, ולאו דווקא מצב של חניה אסורה על-פי הדין, כך שאם אופן חניית הרכב יצר סיכון תחבורתי

10   [11-20]...[31]