אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

חוק ההתייעלות סוף לפגיעה בנפגעים
בית המשפט העליון הכריע בסוגיה שהיוותה בסיס למחלוקות רבות בנושא הטיפולים הרפואיים לנפגעי תאונות דרכים

פציעה בעת גניבת רכב אינה תאונת דרכים
החזקה הממעטת מחריגה מהגדרתה של ת.ד. את "התאונה" שלא היתה מקרית, אלא מעשה מכוון

חישוב פיצוי פלת"ד מעבר לתקרה
העליון התייחס לחישוב המחוזי של שיעור ניכוי מס הכנסה משכר העולה על שילוש השכר הממוצע במשק

פיצוי פלת"ד כשהאלמנה נישאה מחדש
הפיצויים המשולמים לאלמנה כתלויה משקפים את הפסד התמיכה שנגרם לה בפועל, ולא למעלה מזה

אחריות לפיצוי נהג שנפגע ע"י רכב חולף
לא די בעובדה שהאדי נהג במשאית כדי להוכיח במאזן ההסתברויות הנדרש, כי הוא זה שפגע בתובע

מעשה בריונות והגדרה של תאונת דרכים
היסוד הנפשי הנדרש להוכחת הכוונה במשפט הפלילי אינו זהה למשמעות המונח זה בחוק הפלת"ד

פיצוי נהג שנפגע ע"י רכב חולף
לא די בעובדה שהאדי נהג במשאית כדי להוכיח במאזן ההסתברויות הנדרש, כי הוא זה שפגע בתובע

סירוב להיבדק בפוליגרף כנגד המבוטח
למרות זכות הסירוב להיבדק במכונת אמת, הרי שלסירוב כשלעצמו, עשויה להיות משמעות ראייתית

תאונה בעת טעינה ופריקה אינה ת.ד.
בנסיבות המקרה פעולת הקפיצה לא כלולה בגדר הסיכון התחברותי הנשקף מפעולת הפריקה והטעינה

הדין החל לגבי תאונת דרכים בחו"ל
במקרה הנדון חל דין מקום ביצוע העוולה, הדין הניו-זילנדי, שאינו מקנה לנפגע זכות תביעה כנגד העותרת

  10   [11-20]...[31]