אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

האם התאונה נגרמה ע"י האופנוע המבוטח?
לא עלה בידי התובע להוכיח על פי מאזן ההסתברויות כי התאונה ארעה עקב שימוש באופנוע המבוטח

רכב מעורב בתאונת אופנוע ומשאית
השלום קבע, כי מדובר באירוע תאונתי אחד משולב, באופן שלא ניתן להפרדה מלאכותית זו או אחרת

אין צד ד' בביטוח רכב חובה לפי הפלת"ד
נהג חסר ביטוח, שנתבע בתביעת חזרה ע"י קרנית אינו זכאי לחזור כלפי מי שגרם לתאונה ברשלנותו

פריקת שקיות מהרכב אינה תאונת דרכים
במקרה הנדון אין לקבל מבחן טכני של נוכחות ברכב לצורך קביעה כי מתקיים שימוש ברכב 'מסוג' נסיעה...

תאונת דרכים כאירוע אחד או תאונת שרשרת?
במקרה זה יש לראות את תאונת הדרכים שהתרחשה כאירוע רציף אחד. אין מקום לנתק את ההתרחשות לאירועים נפרדים

כאשר מתגלה שהתובע העלים מס
השופט מנחם (מריו) קליין החליט להעביר את הנושא להנהלת בתי המשפט על מנת לשקול אם להעביר את המידע לרשות המיסים

תאונה בשל ניצול הכח המכני של הרכב
אלמלא היה המשיב משתמש בייעודו של המנוף להרמת משאות, לא הייתה מתרחשת התאונה ומכאן מתקיים הקשר הסיבתי

תגמולי ביטוח בגין שתי תאונות דרכים
הנפגעת זכאית לפיצוי בגין נכות בשל הנזקים הקיימים על אף שנקבע, כי נכותה לא נגרמה כתוצאה מן התאונה השנייה

בין פגיעה מכוונת לבין תאונת דרכים
בית המשפט העליון קבע, כי הפוגע לא התכוון לפגוע במנוחה או בקהל המתפללים אלא לכל היותר בשני אנשים שחמקו מפגיעתו

סייג להתיישנות תביעה לגבי קטינים
הקטינים זכאים ליהנות מההוראה שנקבעה בסעיף 10 לחוק ההתיישנות, שתכליתו להגן על זכויותיהם המשפטיות

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[31]