אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: אין מניעה לפסוק הוצאות בגין אופן ניהול הליך ע"י מבטחת, בנוסף לשכ"ט המרבי שבחוק הפלת"ד
30/10/16
‏השופט יחזקאל הראל, סגן הנשיא: סבורני כי על ביהמ"ש לומר את דברו על דרך התנהלות זו המשתנה חליפות בהתאמה לאינטרסים משתנים של המבטחת, המושתתים על הנחות ותאוריות.

פסיקה: פציעה בעת הכנסת אלונקה לאמבולנס הוכרה כתאונת דרכים
27/10/16
השופט יובל גזית: הצורך בנסיעה כאן מאחר שבמקום בו נמצא החולה לא ניתן להעניק לו את הטיפול הרפואי לו הוא זקוק. לעיתים לקיחת המדדים תביא לנסיעה מואצת לבית החולים ולאו דווקא לביטול הנסיעה

פסיקה: פציעה כתוצאה מתדלוק בתחנת דלק לא הוכרה כתאונת דרכים
25/10/16
השופט ד"ר גיא שני: משמע הדרישה לפיה התאונה ארעה בדרך, לאחר היציאה לנסיעה. אם ארעה התאונה בתחנת התדלוק, פשיטא שלא ארעה "בדרך", וממילא אין עניין לנו ב"טיפול דרך"

פסיקה: המחוזי דחה את ערעורה של נפגעת בתאונת דרכים שהתחזתה כסובלת מנכויות קשות
10/10/16
השופט חגי ברנר: אין להקל ראש בחומרת מעשיה של המערערת, אשר בסיועו הפעיל של בנה, הציגה מצגים כוזבים בדבר מצבה הפיזי והנפשי, באופן מתוחכם, שיטתי ולאורך זמן, הן בפני המומחים הרפואיים והן בפני בית המשפט

פסיקה: תאונה עקב ניצול הכוח המכני של רכב במהלך תיקונו אינה עונה על תנאי החזקה המרבה
15/09/16
השופט ערפאת טאהא: אחד התנאים לתחולתה של החזקה המרבה שעניינה ניצול הכח המכני הוא שניצול הכח המכני נועד לשם הגשמת אחד מייעודיו המקוריים של הרכב שאינם תעבורתיים

פסיקה: כלפי אילו גורמים קיימת לקרנית זכות חזרה על פי הוראות חוק הפלת"ד?
11/09/16
השופטת אורלי מור-אל: כפי שנפסק לא פעם, זכות החזרה של קרנית, נועדה, בין היתר, לשמש גורם מרתיע כנגד הבחירה להימנע מרכישת ביטוח ונהיגה ללא רישיון והיא מונעת הטלת מלוא נטל הפיצוי על ציבור המבוטחים

פסיקה: האם גם מי שאמור להיוולד מתרומת זרע שלאחר המוות יהיה זכאי לפיצוי לפי חוק הפלת"ד?
30/08/16
השופטת גילה כנפי-שטייניץ: מדובר בשאלה מורכבת המתייחסת למעמדו המשפטי של ילוד שנולד על פי היתר לשימוש בזרעו של אביו המת לאחר פטירתו, ובכלל זה למעמדו כתלוי של מולידו המת

פסיקה: סגירת דלת מכונית על אצבעות היד כתאונת דרכים
29/08/16
השופטת עידית וינברגר: התרשמתי שהתובע דווקא העיד בכנות בכל הקשור למצבו התעסוקתי מאז התאונה ועד היום, ולא ניסה לייחס את הפסקת עבודתו לתאונה נשוא התביעה. התובע אף לא הסתיר את האשפוז האחרון שלו, בשל זיהום בו לקה, ללא כל קשר לתאונה.

פסיקה: חובת המבוטח להקטין את נזקיו ביחס לסיכון
21/08/16
השופט צ' זילברטל: בית משפט זה עמד לא אחת על אמות המידה לבחינת החובה המוטלת על ניזוק להקטין את נזקו באמצעות ניתוח, ובהן – סיכויי הצלחת הניתוח, מידת הסיכון הכרוך בפרוצדורה, מידת הכאב והסבל הצפוי לניזוק באם יעבור את הניתוח והיות הניתוח ניסיוני או ספקולטיבי

פסיקה: תאונה שאינה תאונת דרכים הוכרה ככזאת בשל החזקה המרבה
14/08/16
השופטת מי-טל אל-עד קרביס: מסקנתי היא אפוא כי למרות שהאירוע אינו מקיים אחר ההגדרה הבסיסית, הוא נכלל בחזקה החלוטה המרבה של ניצול הכוח המכני של המשאית, ולפיכך הוא בבחינת "תאונת דרכים"

  10   [11-20]...[31]