אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

אופן חישוב הכנסה לצורך תביעת פלת"ד
משלא הוכחה הכנסתו המדויקת של המנוח בתמורה לביצוע עבודות נוספות, יש לתת ביטוי להכנסותיו של המנוח הגלומות בראיות

הפציעה בשל שכרות ולא בשל תאונת דרכים
בית המשפט המחוזי תמך בקביעתו של השלום לפיה הנפילה של הנפגע לא אירעה כתוצאה מהתאונה, אלא ללא כל קשר אליה

תביעתו של ניזוק משני בשל תאונת דרכים
ההתרשמות העצמאית של הניזוק העקיף מן האירוע, איננה דורשת שהוא יצפה ואפשר שההתרשמות, תתקבל גם מדיווח מילולי

נסיעה לעבודות שירות ללא רישיון נהיגה
התובע נפגע בתאונת דרכים, כאשר ידע שלנהג אדם אין רישיון נהיגה וביטוח, והוא לא קיבל רשות ממי שהחזיק באופנוע

התיישנות בתביעת ביטוח לפי חוק הפלת"ד
כל שנקבע בפסיקת המחוזי הוא, שאין מקום כבר בשלב זה של ההליך לדון בבקשה לדחות את התובענה על הסף מטעמי התיישנות

חלוקת אחריות בין חברת ביטוח לבין מבוטח
חובתו של המוקדן היתה להקפיד ולהסביר היטב למבוטחת מעבר לכל ספק, שאין לה ביטוח חובה ושאסור לה לנהוג ברכב

אחריות המבטח כלפי בעל רישיון זר
נהג הרוכש ביטוח מאמין כי הוא מקבל כיסוי מלא לכל נזק שייגרם בתאונת דרכים ואינו מעלה על דעתו, כי הכיסוי הוא חלקי

בית המשפט קבע כי לא התרחשה תאונה
אין די בכך שפס"ד קבע שהתיק יוחזר לשלום לדיון בשאלת הנזק כדי להגיע למסקנה, כי ערכאת הערעור דחתה את הגרסה כי האירוע לא התרחש

האם התאונה נגרמה בשל תיקון דרך לפי הגדרתו בחוק הפלת"ד?
בית המשפט קיבל את הגרסא ביחס לנסיבות התאונה וקבע שלא היה כל קשר למחפרון כלל ועיקר על כן דחה את גרסתו של הנפגע

חובת הוידוא של מבטח לגבי השתתפות בביטוח חובה
בית המשפט קבע: אין ספק כי לא הובהר, הוסבר והודגש בפני התובע כי לא יוכל להפרע כדי הנזק שנגרם לו מן הנהג הפוגע במידה ויש כזה[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[31]