אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: אמתי ייחשב נהג אופנוע כבעל רישיון לצורך קיומו של ביטוח חובה?
10/08/16
השופט ישי קורן: בענייננו, ברישיון הנהיגה של התובע נרשם כי הוא היה "רשאי לנהוג אופנוע עד 500 סמ"ק / 54.4 כ"ס". בתעודת עובד ציבור שהגישה הנתבעת נרשם אמנם שסוג הרישיון המתאים לאופנוע שעליו רכב התובע הוא A, אך באותה תעודה נרשם גם שהספק המנוע של האופנוע הוא 52 כ"ס

פסיקה: בעלים של רכב ללא ביטוח חובה אינו זכאי לפיצוי מקרנית
03/08/16
השופטת יעל וילנר: עינינו הרואות כי על פי תקנת הציבור ראוי לשלול פיצויים מהבעלים הנוסע ברכב בעת שאחר נוהג בו בהיתר ממנו אף אם הנוהג הוא בעלים במשותף ברכב. יסוד האשם שדבק במתיר השימוש אינו פוחת אם הנהג אף הוא בעלים.

פסיקה: נפילה לאחר ביצוע סריקה באוטובוס אינה תאונת דרכים
28/07/16
השופט רמי חיימוביץ: הואיל והסריקה אינה חלק מהשימוש התחבורתי ברכב עליית התובעת חזרה לאוטובוס כדי לערוך סריקה לא נעשתה למטרות תחבורה ואינה מהווה תאונת דרכים

פסיקה: השופט אישר לחברת הביטוח לעיין בקלטת החתונה של התובע
20/07/16
הרשם יוחנן גבאי: בית המשפט העליון קבע כי "ככלל, תובע אינו יכול להישמע בטענה כי זכותו לפרטיות גוברת על חובתו לחשוף בפני הנתבע ראיות שהן רלוונטיות לבירור התובענה ונדרשות לנתבע לביסוס הגנתו.."

פסיקה: פגיעה ממכסה מנוע ליד ביתו של המבוטח הוכרה כתאונה בעת ביצוע תיקון דרך
14/07/16
השופטת רחל קרלינסקי: בחינת פסקי הדין הנ"ל מלמדת אמנם על דחיית התביעות בגין נזקי גוף שאירעו במסגרת ניסיונות לתיקון תקלות שונות בכלי רכב. דא עקא, שבחלקם הגדול של פסה"ד מדובר היה בטרום נסיעה או בסיומה המלא ובהעדר הוכחת הזיקה להמשך הנסיעה, שלא כבמקרה דכאן

פסיקה:בית המשפט קבע, כי ניידת המשטרה שחנתה שלא כדין היא בבחינת רכב מעורב בתאונת אופנוע
07/07/16
השופטת מלכה ספינזי-שניאור: סביר שלולא הייתה הניידת חונה שם התאונה לא הייתה מתרחשת, כלומר עצם החניה במקום אסור מבלי לנקוט באמצעי זהירות הולמים היא שגרמה לתאונה

פסיקה: האם חבלה בשל נפילה בעת ירידה מאוטובוס היא תוצאה של תאונת דרכים?
04/07/16
השופט יהושע רטנר: אירוע זה קשור בטבורו ביציאה מהאוטובוס ומהווה מכלול אחד. תחילת אירוע הנפילה היה ביציאה מהאוטובוס למרות שנפלה במרחק מסוים ממנו. סיכון נפילה זה נובע מהשימוש בכלי התחבורה – האוטובוס

פסיקה: העליון קיבל באופן חלקי את ערעורו של הנפגע אולם עליו עדיין להשיב תגמולים לחברת הביטוח
24/05/16
השופט י' עמית: גם אם הניזוק אינו "שבר כלי" אין משמעות הדבר כי נותרה לו יכולת השתכרות. לא דומה ניזוק שעבד עבודת כפיים לניזוק שעבד במשרד, לא דומה פרפלג המצנתר את עצמו מספר פעמים ביום למי שאינו נדרש לכך

פסיקה: פיצויים בשל נזקי גוף אינם מוקנים לנאמן
18/05/16
השופט ישראל פבלו אקסלרד: מלשון סעיף 21 נסיק, כי בעוד שזכות התביעה בגין נזקי ממון שנגרמו לחייב מוקנית לנאמן, הרי שזכות התביעה בגין עוולה שעניינה נזקי גוף, אינה מוקנית לו ולנושי החייב.

פסיקה: על התובע להוכיח, כי התאונה שבמהלכה נפגע היא תאונת דרכים
11/05/16
השופטת ג'ני טנוס: הכלל הוא כי הנטל להוכיח טענה מסוימת רובץ על מי שטוען את הטענה ועל מי שהטענה משרתת את האינטרסים שלו

  10   [11-20]...[31]