אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: מהו הקף הכיסוי החל לפי חוק הפלת"ד לגבי תאונה של רכב ישראלי בשטח הרשות?
03/05/16
נשיא המחוזי בנצרת ד"ר אברהם אברהם: על מנת להשוות את מצבו של נהג ישראלי שנפגע מכלי רכב ישראלי בשטחי הרשות, לזה של ישראלי שנפגע בשטח מדינת ישראל, נקט חוק היישום בטכניקת חקיקה, המשווה את הדין החל בשני המצבים

פסיקה: ההבדל שבין רכב חלופי לרכב להשכרה הוא ההבדל שבין שאילה לבין שכירות
25/04/16
השופטת שושנה שטמר: פירוש אחר לפוליסה, לפיו היא מחריגה רכב חלופי ממנו, משמעותו הלכה למעשה כי מאות מוסכים ברחבי הארץ, ייוותרו ללא כיסוי בנותנם רכב חלופי ללקוחותיהם, למרות ששילמו ממיטב כספם עבור ביטוח ומבלי שחריג זה הופיע במפורש בפוליסה

פסיקה: נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין גביה של פרמיית חובה ששולמה באיחור
13/04/16
השופט פרופ' עופר גרוסקופף: חברות הביטוח לא הפרו כל חובה כלפי המבקשים בכך שלא פעלו לעדכון דמי הביטוח בעקבות האיחור בתשלום. הנטל לפעול לעדכון דמי הביטוח בעקבות מחדל זה מוטל על חברי הקבוצה

פסיקה: תלמידה שנפצעה כאשר תלמיד קפץ באוטובוס נוסע ופגע בה הוכרה כנפגעת לפי חוק הפלת"ד
31/03/16
השופט יובל שדמי: עיקר הנזק של התובעת נובע מהכאב שהיה כרוך בחבלה, ובמידה מסוימת גם בהפסד הלימודים והצורך לשכור מורים פרטיים, כאשר בנקודה אחרונה זו יש לזכור שהתובעת לא הביאה כל אסמכתא להוצאה כספית על מורים פרטיים

פסיקה: שאלת החבות לפי חוק הפלת"ד אינה מושפעת מקיומו של ביטוח חובה
17/03/16
השופט צ' זילברטל: השאלה אם מדובר בתאונת דרכים או באירוע תאונתי שאינו בגדר תאונת דרכים אמורה להתברר על יסוד נתוני המקרה, ללא קשר לסוגיית הכיסוי הביטוחי.

פסיקה: פציעה בעת כיוון המראות בתחנת דלק לא הוכרה כתאונת דרכים
10/03/16
השופט צ' זילברטל: נראה כי אכן לא מדובר בתיקון דרך שכן לא מתקיים התנאי בדבר פתאומיות התקלה והכרחיות התיקון להמשך הנסיעה, זאת בין אם האירוע התרחש בשולי הדרך ובין אם הוא התרחש בתחנת התדלוק

פסיקה: האם פציעה של נהג מונית בעת פריקת מזוודה של נוסע מהווה תאונת דרכים?
08/03/16
השופט אברהים בולוס: הוכח בפניי כי פניו של התובע היו מועדות להמשכה המידי, ובשל כך הוא אף לא דומם את מנוע הרכב עם עצירתו וגם לא לפני יציאתו מהרכב

פסיקה: שימוש תעבורתי של הגרירה לעניין כיסוי לפי ביטוח חובה לרכב
03/03/16
השופטת: רבקה איזנברג: המדובר בשימוש העונה על ההגדרה הבסיסית שכן, ניתן לראות בנפילת המוט כהתנתקות או נפילה של חלק מרכב עומד, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו

פסיקה: הקרן הפלשתינאית לנפגעי ת.ד. תפצה בגין פגיעה על ידי רכב שעשועים
01/03/16
השופט רמי חיימוביץ: כלי הרכב שפגע בתובע החל דרכו כטרקטור ומאז לא שינה את ייעודו. הוא עשה שימוש בכוח המכאני של מנועו. מיועד לנסיעה על הקרקע. אינו מוגבל מבחינה פיסית למסלול מסויים ויכול לנסוע בכל מקום

פסיקה: פציעה בעת כיוון הקלשון של מלגזה לא הוכרה כתאונת דרכים
17/02/16
השופטת אורנה סנדלר-איתן: יש לראות בפעולת יישור שן המלגזה משום פעולת לוואי לפעולת הטעינה של המלגזה, ועל כן חלה הסיפא בהגדרה, הממעטת מהתיבה "שימוש ברכב מנועי" את פעולת "טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד"

  10   [11-20]...[31]