אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: התובעים לא הוכיחו נוכחותם כנוסעים ברכב בעת התאונה
07/12/15
השופט אברהים בולוס: נטלי הראיה והשכנוע בהוכחת מעורבות בתאונה רובצים לפתחו של כל נפגע. זהו יסוד מהותי בעילת התביעה, אשר הוכחתו דרושה להקמת והוכחת חבותה של המבטחת

פסיקה: העליון הפחית מיליון ש"ח מפיצוי לנפגע בתאונת דרכים
30/11/15
שופט העליון י' עמית: בהינתן העובדה שהמערער אף השביח את שכרו בשנים שלאחר התאונה, ובהינתן אופי נכותו, אני סבור כי העמדת הפסד ההשתכרות החודשי לעבר ולעתיד על סכום זה היא מופרזת בעליל.

פסיקה: נפילה ממשטח אחורי של מנוף בעת תליית שלט אינה מהווה תאונת דרכים
29/11/15
השופטת פנינה לוקיץ': לא הוכח שנפילת התובע קשורה באופן כלשהו לשימוש שנעשה במשאית ולמעשה מוסכם גם על דעת ב"כ התובע כי באם ביהמ"ש יקבע שלא הוכח שהנפילה קשורה לתזוזת זרוע המנוף, הרי שאין מדובר בתאונת דרכים

פסיקה: לא בכל מקרה מחויב העובד לבדוק את קיומו של ביטוח חובה
22/11/15
השופט יחזקאל הראל : אין זה סביר בעיני כי עובד, לרבות התובע, היה מסכים לנהוג בכלי רכב לצורכי עבודתו של המעביד, על אף שהשימוש בו לא היה מבוטח

פסיקה: העליון על הגבול שבין "תיקון דרך" לבין "תיקון בית"
11/11/15
השופט צ' זילברטל: התנאים הם שהתיקון התרחש בדרך; שמדובר באירוע פתאומי; התיקון לא מצריך איש מקצוע; והטיפול הוא ברכב עצמו או באחד מרכיביו

פסיקה: העליון הפחית את סכום הפיצוי שנקבע לנפגעת בתאונת דרכים
09/11/15
השופט י' עמית: בקביעת בסיס השכר לצורך חישוב הפסדי השתכרות, יש לקחת בחשבון את התמונה הכוללת של הניזוק ואת כלל נסיבות העניין, ובין היתר, עברו התעסוקתי של הניזוק, גילו, הרצף התעסוקתי

פסיקה: השופט מריו קליין קבע, כי אופניים חשמליים אינם מהווים רכב מנועי לפי הגדרת הפלת"ד
30/10/15
השופט מנחם (מריו) קליין: התוצאה היא שאופניים חשמליים אינם מהווים "רכב מנועי" כהגדרתו בחוק הפלת"ד. משכך, אין חובת ביטוח על אופניים חשמליים ומכאן שאין לנתבעת 3 (קרנית) כל חובת פיצוי בגין תאונה זו.

פסיקה: העליון קיבל את ערעורה של קרן הפיצויים הפלסטינית
29/10/15
השופט ח' מלצר: הלכה היא כי בית המשפט הישראלי, המוסמך לדון בתובענה פלונית, רשאי שלא להפעיל את סמכותו הבינלאומית באם שוכנע כי קיים פורום אחר, זר, המהווה את הפורום ה"טבעי" לדון בתובענה

פסיקה: כללים לפיהם יש לנהוג כאשר עומדות בפני בית המשפט שתי חוות דעת של מומחים מטעם בית המשפט
27/10/15
השופט צ' זילברטל: הנחיות בדבר מינוי מומחה נוסף בתביעות לפי חוק הפיצויים, גם אם אינן מעוגנות בחוק, מצויות בפסיקתו של בית משפט זה

פסיקה: על המבוטח להוכיח את התרחשותה של תאונת דרכים
08/10/15
השופט ישראל פבלו אקסלרד: לא רק שהתובע לא הצביע על קיומו של סיוע לעדותו היחידה, ולא רק שלא עלה בידו להצביע על נימוקים שיהיה בהם כדי להצדיק קבלת תביעתו על סמך עדות כאמור, אלא שקיימים נימוקים אשר יש בהם כדי לשכנע שלא להסתפק בעדות היחידה

  10   [11-20]...[31]