אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: האם תאונת העבודה מהווה גם תאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק הפלת"ד?
24/09/15
השופטת מעין צור: התובע לא הביא אף עד לתמיכה בגרסתו. על כן נותרה גרסתו ביחס לקרות התאונה ולנסיבותיה הנטענות גרסה כבושה, ללא כל הסבר מניח את הדעת לכבישתה.

פסיקה: בעל האופנוע ישיב לקרנית את סכום הפיצוי ששילמה ליורשי הנפגע
06/09/15
למן הרגע שבו הפך הנתבע לבעליו החוקיים של האופנוע והחליט בהחלטה מושכלת להתיר שימוש בו לכלל חברי השבט, עשה זאת מתוך בחירה מודעת וכעת עליו לשאת בתוצאות בחירה זו.

פסיקה: סביר שעובד יאמין שהמעביד ביטח בביטוח חובה את השימוש ברכב
03/09/15
השופטת עינב גולומב: מתכונת השימוש של התובע ברכב בנסיבות ענייננו, איננה מביאה לטעמי למסקנה כי התנהלותו בקשר לביטוח חרגה מאמת מידה סבירה.

פסיקה: תביעה נזיקית כנגד בעל האופנוע בשל נהיגה ללא ביטוח חובה
26/08/15
השופט צ' זילברטל: טענת המשיבים היא, שאי עשיית הביטוח על-ידי המבקש והעובדה שהתיר לנפגע לעשות שימוש בקטנוע, הביאו לכך שהנפגע לא יכול היה להיפרע ממבטח הקטנוע על פי חוק הפיצויים ולפיכך הוא תבע את המשיבים.

פסיקה: נתקבל ערעור מבטחת המבוסס על קביעת נכות ע"י המל"ל
18/08/15
השופט הבכיר צבי סגל: יודגש, כי ההכרעה בקביעה כי למשיבה לא נגרמה כל נכות היא בגדר קביעת "דרגת נכות" (של אפס אחוזים) ואף היא מחייבת מכוח הוראת סעיף 6ב לחוק (ריבלין, עמ' 747). משכך, סבורני כי לא היה מקום למנות מומחה רפואי

פסיקה: פיצוי בשל תאונת דרכים עשוי לכלול תשלם בשל תוספת פרמיה לביטוח חיים
12/08/15
השפט פורג: בנסיבות הספציפיות בענייננו כאשר מדובר בביטוח חיים במסגרת משכנתא שנטל התובע למימון בית מגוריו וכשמהמסמכים עולה שנדרש לשלם תוספת פרמיה בגין הביטוח בעקבות התאונה, מדובר בפיצוי בגין הוצאות שנגרמות לתובע כתוצאה ממצבו הרפואי

פסיקה: העליון דחה ערעור בנושא משמעותה של פגיעה במתכוון לפי הגדרתה בחוק הפלת"ד
16/06/15
השופט צ' זילברטל: אוחנה התכוון לנסוע לאחור על-מנת לצאת מהמקום, בהיותו מודע להימצאותו של המבקש מאחורי הרכב. בדומה למקרה שנדון בעניין בלבן, לא ניתן לייחד את הכוונה שעמדה בבסיס השימוש שעשה אוחנה ברכבו להימלטות בלבד, ויש להוסיף לכך כוונה לפגוע במבקש

העליון על מגבלות לזכות החזרה של קרנית
ראוי לשקול לפרסום ברבים מאגר של נהגים שרישיונם נשלל מכוח פס"ד או מטעמים תעבורתיים

פגיעה בעת טעינה ופריקה אינה ת.ד.
השופט י. עמית, קבע, כי אין מדובר במקרה גבולי אלא ביישום הפשוט והבסיסי ביותר של "פריקה וטעינה"

העליון: עושה שימוש ברכב ואינו משתמש
מצבו של הנפגע דומה לזה של "נפגע מחוץ לכלי הרכב", ועל כן יש לחלק את החבות בין שתי המבטחות

  10   [11-20]...[31]