אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

אחריותו של סוכן ביטוח להעביר תביעה למבטחים
ביה"מ חייב את סוכן הביטוח לפצות המבוטח לאחר שהאמין למבוטח, כי מסר לסוכן את מסמכי התביעה

נהיגת נהג בלתי מורשה כפוליסה אחרת
מוטב להשאיר את תרבות ה"ישראבלוף" למערכון של הגשש ולהבין שחוקי התנועה הם באמת ולא ב"כאילו"

האם קיים ביטוח כפל לאחר מכירת המשאית?
במקרה הנדון לא התקיים ביטוח כפל בשל פקיעת הביטוח למשאית עם העברת הבעלות בה לרוכש

אחריות סוכן ומבטח לחידוש אוטומטי
בנסיבות האמורות, אי חידוש הפוליסה מהווה הפרת הסכם, ועל הנתבעים לפצות התובעת על נזקיה

נדחתה תביעה לנזקי רכב לאחר התשלום
בחלוף כ-4 שנים ממועד התאונה, נקרא השמאי ויקטור עידן לבדוק הגרוטאה העומדת למצבה וליתן חו"ד

אחריותו של סוכן הביטוח בשל גניבת משאית
בית המשפט קיבל את הערעור באופן חלקי והגדיל את שיעור אחריותו של הסוכן מ 15% לכדי 25%

נתקבלה תביעת תחלוף כנגד מכון שטיפה
"אין צורך להכריע אם מדובר בשומר שכר או שומר חינם היות והיתה רשלנות, ואף רשלנות רבתית, מצידם..."

חיוב בתשלום פרמיה בהקפאת ביטוח
המבוטח חויב לשלם את הפרמיות לחברת הביטוח לאחר שנמצא, כי הביטוח היה בתוקף וכי נעשה בו שימוש

תשלום השתתפות עצמית בצד ג' ומקיף
העליון מצא את המבוטח חייב לשלם השתתפות עצמית לפי כיסוי צד ג' בשל אירוע שבו נגרם לרכבו "אובדן מוחלט"

אחריות לשריפת רכב בתקופת האחריות
בית המשפט קיבל את הערעור של חברת הביטוח וקבע כי במקרה הנדון מדובר בדבר המעיד בעד עצמו ונטל מוטל על המשיבה

  10   [11-17]