אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

העברת בעלות וכיסוי גניבת רכב
מתי העברת הבעלות ברכב מפקיעה את הביטוח? מהו אי גילוי עובדות מהותיות ומהי חובת הגילוי היזום?

דרוש רישיון נהיגה תקף בישראל
לא נתקבלה הטענה, כי היה על המבטח להזהיר את מבוטח, על כך שאין בידיו רישיון נהיגה התקף בישראל

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17