אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: אחריות בעל רכב ומבטחו בגין פגיעה באופניים
10/01/16
הרשמת הבכירה ליאורה וינשטיין: קיים קשר סבתי בין העובדה כי הנתבע לא אותת ולא הסתכל במראה האחורית שלו -לוודא כי התובע לא נמצא קרוב מדי אליו או אפילו בצידו השמאלי - ובין התאונה, אף אם רכיבתו הבלתי זהירה של התובע קטעה את הרצף במידת רבה.


פסיקה: המבוטח לא קיבל את ההודעה על התליית רישיונו ועל כן הביטוח תקף
06/01/16
הרשם הבכיר אלעד טל: הפסיקה מדגישה את "ידיעתו" של הנהג על הפסילה כמוטיב בלעדיו לא נכנסת הפסילה לתוקף ואת הצורך בהודעה אקטיבית, וזאת לאור המשמעויות כבדות המשקל שיש לנהיגה בזמן פסילהפסיקה: ביטוח צד ג' בגין רכב אינו מכסה הוצאות בגין שכירת רכב חלופי למטרות פרטיות
03/11/16
השופט עמית יריב: מאחר שרכבה של התובעת נפגע, היא נזקקה לשירותי רכב חלופי. על כן מדובר בנזק תוצאתי, אשר אינו מכוסה בפוליסה שהנפיקה חברת הביטוח למבוטח, ועל כן – אין היא חבה בתשלומו

פסיקה: התקבלה תביעת תחלוף של מבטח נגד מע"צ בשל נזק לרכב מבוטח
28/12/15
השופטת שרון הינדה: הנתבעת הספציפית האמונה על תחזוקת הכביש, אשר סביר להניח כי יש לה ניסיון בתחזוקת כבישים לאורך זמן, יכולה הייתה לצפות כי בימי החורף יגרמו מפגעים בכבישים, לרבות הכביש הספציפי, ולדאוג מראש לתחזוקתו או למניעת המפגע בו

פסיקה: בית המשפט העדיף את הערכתו של שמאי המבטחת על פני הערכתו של שמאי המבוטח
24/11/15
השופטת פנינה לוקיץ': עצם העובדה ששמאי התובע מבקש ל"היצמד" לשיטת התיקון הרגילה המוכרת לו, אין בה להוכיח כי השיטה שלפיה נערכה הצעת המחיר איננה טובה מספיק.

פסיקה: הנהג המלווה אמור להימצא בתוך הרכב
17/11/15
השופטת רות לבהר שרון: אני סבורה שכל פרשנות שמאפשרת למלווה להיות מחוץ לרכב סותרת את כוונת הפוליסה, מטרתה ויעודה.

פסיקה: נהג בגילופין שהפיל רמזור אינו מבוטח בביטוח צד ג'
16/11/15
השופט נצר סמארה: מידת תחושת הביטחון של נהג אינה יכולה להוות אינדיקציה לאחריותו לתאונה, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בנהג שהיה "שתוי" על פי הגדרתו שלו.

פסיקה: משמעותו של מקרה ביטוח שנגרם במתכוון על ידי המבוטח
04/11/15
השופטת מירב קלמפנר נבון: בענייננו, בנסיבות המתוארות לעיל, לא מצאתי כי התנהלותה של הנתבעת הייתה בלתי סבירה אלא נבעה מתוך מחלוקת אמתית בין הצדדים בדבר תחולת החריג לפוליסה ומשכך אין מקום לחיובה בריבית מיוחדת

פסיקה: התקבלה תביעת תחלוף של מבטח נגד משטרת ישראל
13/10/15
הרשם הבכיר נדים מורני: הנזקים ברכבים כפי שהודגמו ע"י הצדדים מתאימים יותר לגרסת התובעת לפיה רכב הנתבעת עצר ונסע אחורנית בקשת לכיוון שמאל על מנת לפנות ימינה לכביש העפר

פסיקה: בוחן התאונות מטעם חברת הביטוח הצליח להוכיח טענתו
06/10/15
השופט יעקב צבן: מערער 2 הודה שאינו מחזיק ברישיון להפעיל את המנוף ומשהסקנו כי המטען נפל מהמנוף והמערערים הודו כי באירוע פעל מערער 2 לבדו (גם לא הושג בערעור על קביעת בית משפט קמא כי המנוף הופעל בידי מערער 2), הרי שחברת הביטוח הרימה את הנטל להוכיח חריגה מהכיסוי הביטוחי

  10   [11-17]