אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: פיצוי חלקי בתביעת תחלוף בשל נזק ראייתי
30/09/15
השופטת כרמלה האפט: התובעת 1 לא אפשרה לנתבעת לבחון את שרידי המשאית לאחר אירוע השריפה. מובן גם כי בכך טמון נזק ראייתי או פוטנציאל לנזק ראייתי לא מבוטל לנתבעת

פסיקה: קיזוז הנחת היעדר תביעות מתגמולי ביטוח
21/09/15
השופטת ג'ני טנוס: הנתבעת רשאית לבטל את ההנחה המדוברת בכל עת אם יתברר כי האשור שהומצא לה בגין העדר תביעות אינו מזכה את המבוטח בהנחה זו

פסיקה: כיסוי גניבת רכב כאשר המפתחות נשארו במתג ההתנעה של הרכב
17/09/15
השופטת לימור ביבי: לא ניתן על ידי התובע כל הסבר למחדלו מביצוע פעולה כה פשוטה של כיבוי הרכב ונטילת המפתחות עימו עת יצא מהרכב. הנני סבורה כי התנהגותו זו של התובע הינה התנהגות העולה כדי רשלנות רבתי

פסיקה: בתביעת צד ג' צריך להוכיח את רשלנות הנתבע
13/09/15
השופטת שרון צנציפר הלפמן: לא עלה בידי התובע להוכיח את תביעתו. התובע מסר מספר גרסאות באשר לנסיבות התאונה, אשר לא עלה בידיו ליישב ביניהן. בנוסף, נתגלו סתירות בכל הנוגע לגרסת התביעה

פסיקה: היה או לא היה כיסוי לנהג צעיר?
10/09/15
השופטת מי-טל אל-עד קרביס: לא ניתן לחייב את הנתבעת בשל מחדל לכאורה של סוכנות ביטוח מטעמה, כאשר התובע לא הוכיח כי ביקש מסוכנות קליר-וינר כיסוי ביטוחי ספציפי, וזו לא פעלה בהתאם

פסיקה: חברת הביטוח אינה אחראית לנזק שגרם מי שגנב את הרכב
09/09/15
השופט טל חבקין: צודקת הנתבעת בטענתה שאין לאירוע דנן כיסוי ביטוחי. זאת מאחר שרכב הנתבע נגנב ומי שנהג בו עשה כן ללא הרשאה

פסיקה: האם המבטחת צדקה בהפחתה של תגמולי ביטוח בשל אי גילוי ניסיון נזקים
20/08/15
הרשמת הבכירה ענת דבי: הנטל המוטל לפתחה של הנתבעת, עת טוענת היא טענת מרמה מטעם התובעת, הינו נטל כבד יותר מנטל המוטל על בעל דין בהליך אזרחי (מאזן ההסתברויות)

פסיקה: אחריותו הנזיקית של הולך רגל בגין נזק שנגרם לרכב בשל רשלנותו
16/08/15
הולך רגל הבוחר לחצות כביש בלא תשומת לב לתנועה בפניו, במקום שאינו מיועד לכך, בלא לעצור ולבחון באופן יסודי את התנועה בשני הכיוונים, לוודא כי כלי הרכב המתקרבים יכולים להבחין בו ומתעתדים לעצור הרי שהוא מתרשל

פסיקה: נתקבלה תביעת תחלוף בשל הצפה נגד הרכבת והעיריה
29/07/15
הרשם בכיר אדי לכנר: העירייה אינה יכולה להסתתר מאחורי הטענה, כי המדובר בשטח פרטי וכי אינה אחראית. כאמור מחובותיהן של העיריות להורות לבעלי המגרש הפרטי לנקוט בכל אמצעי זהירות לשלום צדדי ג'

פסיקה: משמעות הויתור על תביעות נוספות כלפי צד ג
26/07/15
הרשם לרנר: אני סבור שיש לקבוע כממצא, שהמגעים בין ג'ואנה לבין ענת אכן התמקדו בנזקים שנגרמו לענת, אישית, כתוצאה מהפעלת הפוליסה, ולא בניסיון להביא לסילוק סופי ומוחלט של מלוא עלות התיקון

  10   [11-17]