אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: תביעה בשל פגיעת רכב בעמודי בטיחות בחניה
19/07/15
השופט סמארה: אני סבור כי עיקר האחריות לקרות התאונה קשורה לכשל במערכת עמודי הביטחון. יחד עם זאת, גם לנהג רכב התובעת ישנה אחריות לקרות התאונה באשר לא הקפיד להמתין למופע אור ירוק שיכוון אליו ולא לרכב אחר

פסיקה: שלילת רישיון נהיגה מסיבה טכנית אינה פוגעת בכיסוי הביטוחי
01/07/15
המחוקק בחר לסייג את שלילת הזכאות לפיצויים, כאשר רישיון הנהיגה של הנהג אשר נפגע בתאונה פקע מחמת אי-תשלום אגרה. מאחורי סייג זה ניצבת התפיסה המשקפת את תכליתו

פסיקה: ביטוח אופנוע אינו מכסה בלאי
23/06/15
התובע לא גילה בכתב תביעתו כי בשנת 2009, בעקבות מקרה ביטוחי בו קיזזה לו הנתבעת את רכיב הבלאי, הגיש תביעה לבית משפט לתביעות קטנות בו דרש פיצוי בגין קיזוז בלאי מתגמולי הביטוח שלא כדין

פסיקה: מהו שיעור ההפחתה משווי הרכב בעסקת ליסינג מימוני?
07/06/15
השופטת סלע: שעה שעסקינן ברכב חברה, אותו חכרה בליסינג מימוני והצמידה אותו לנהג יחיד, לא ניתן להתעלם משיקול זה, לו נתן לוי יצחק עצמו משקל רב (של 8%), ולמספר הק"מ המועט שנסע.

פסיקה: תביעת תחלוף בשל קריסת עץ על רכב
02/06/15
התובעות לא טענו דבר לעניין מצבו של העץ, או לעניין נסיבות נפילת הענף. התובעות לא הביאו ראייה כלשהי בקשר לסוג העץ, טיבו של העץ, תנאי נטיעתו, התאמתו לחצרי הנתבעות, או אופן צמיחתו עובר לאירוע הנטען

המועד שבו מתבטל הביטוח לבקשת המבוטח
08/04/15
בנסיבות המקרה, קבע בית המשפט, כי יש ליתן משמעות להוראות הפוליסה, וכי אין מקום לקבל שיטת הנתבעת, אשר משמעותה כי לא תהא כל משמעות להוראה האמורה בפוליסה.

המבטח אינו חייב לממן טיפול סוכן בתביעה
08/03/15
אם משיקולים של נוחיות מחליט המבוטח שצד שלישי יעשה פעולות פשוטות במקומו כנגד תשלום, הרי שהדבר נוגע לנוחיותו האישית של המבוטח בלבד ונוגד את חובת הקטנת הנזק

רכישה בשרשור של רכב שניזוק בתאונה
01/03/15
העליון דחה את הערעור אבל ביקש להעביר את פסק הדין לייעוץ המשפטי של משרד התחבורה ולמפקח על הביטוח, בשל הרלבנטיות לנושא הבטיחות

העליון נגד הסלחנות כלפי עברייני תנועה
24/01/15
מדובר בשאלות עקרוניות: השפעת פסיקת המחוזי על פרמיות ביטוח, המסר הסלחני כלפי מבצעי עבירות פליליות ואחריות מבטחים במקרים של התנהגות פלילית מצד מבוטחים

אחריותה הישירה של חברה להשכרת רכב
18/01/15
הנתבעת, כחברה להשכרת רכב אשר מבטחת להלכה ולמעשה את הרכב המושכר משמשת, כאמור, כמבטחת לכל דבר. ככזו, כאשר מבקשת היא להוכיח התקיימותו של חריג לכיסוי ביטוחי

  10   [11-17]