אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

נדחתה תביעת שיבוב נגד משווק נורה
28/04/14
השופטת לא שוכנעה, כי השריפה אכן אירעה בשל הנורה, וכי קיים קשר סיבתי בין התקנת הנורה לבין פרוץ השריפה ברכב

תחולתו של סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח
23/04/14
השתכנעתי בעדויותיהם של התובעת ובנה, כי המניע מאחורי מסירת המידע הכוזב מלכתחילה, היה החשש ממעורבות המשטרה

חלוקת הוצאות בין מבטחי רכב קל וכבד
06/04/14
ההוצאות שהוציאה לצורך ניהול תביעת העיזבון הן חלק מההוצאות שהוצאו לשם קביעת סכום הפיצויים ששולם

הסוכן הבין שהמבוטח מעוניין בתיקון
30/03/14
אין מחלוקת כי בניגוד לקביעה בדבר "אובדן מוחלט", שהיא קביעה ברורה, הרי שקביעה בדבר "אובדן להלכה" היא קביעה גמישה

תגמולי הביטוח לפי שווי הרכב בעת התאונה
10/03/14
פיצוי המבוטח לפי ערך הרכב שנקבע בטעות היה מעמיד אותו במצב טוב יותר מזה שהיה ערב התאונה ולכך אין כל הצדקה

המסעדה אינה אחראית לגניבת רכב מהחנייה
02/03/14
אין בעובדה כי בעל המסעדה מפרסם כי יש חנייה בסמוך למסעדה כדי להוכיח אחריותו לקרות נזק לרכבים החונים בחנייה זו

סוגיית ייצוג המבטחים בתביעות קטנות
24/02/14
אם חברה נוטלת חלק בהליך בבית המשפט לתביעות קטנות, על ביה"מ לברר, בפתח הדיון, את מיהותו ומהותו של מייצגהּ

תביעת תחלוף בשל שריפה באוטובוס
לאור האזור המצומצם בו ארעה השריפה והעובדה כי באוטובוס לא בוצעו עבודות באותו אזור, השריפה פרצה בשל הליפוף הרופף

הוכחת הסכמת המבוטח לחידוש הביטוח
חברת הביטוח כשלה מלהציג אסמכתאות עצמאיות, דוגמת תרשומות פנימיות של סוכנות הביטוח או תיעוד מזמן אמת

בפוליסה אין מגבלה לשכ"ט שמאי
המבוטח שלם לשמאי מעבר למקובל אך לא יכל לדעת זאת הואיל ואין התייחסות לכך בפוליסה ויש להשיב לו מלוא הכסף

  10   [11-17]