אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פעילות יחידת אתג"ר
כבר בשנה הראשונה לפעילות היחידה נרשמה ירידה במספר גניבות כלי הרכב בישראל וזאת למרות הגידול במצבת כלי הרכב אשר שיעורה טרם פורסם

מצגת "אתג"ר" – חוק רישום חלקי רכב
החוק נועד לאפשר מעקב אחר מקור חלקי רכב משומשים, מרגע כניסתם לישראל של חלקים מיובאים או מרגע פירוקם לראשונה מהרכב בו הורכבו ע"י יצרן הרכב, ועד לעריכת ביקורת יחידת אתג"ר.
גניבות רכב לפי חודשים - נתוני משטרת ישראל
לפי נתוני משטרת ישראל, המגמה בירידה בגניבות רכב נמשכה בחודש מאי ונרשמה ירידה נומינאלית לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת בשיעור של 15,38%. הירידה באפריל היתה 6.66%

משטרת ישראל משיקה אפליקציית "רכב גנוב"
חשש כי רכב כלשהו הוא רכב גנוב עשוי להתעורר לפי מקום החניה של הרכב או בשל התנהגותו של נהג הרכב או במהלך רכישה של רכב משומש