אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ביטוח חקלאי

חברה באגוד חברות הביטוח

 

 

 

 

 

ההסטוריה מתחילה בסוף שנות השלושים של המאה הקודמת. בעקבות שריפות חוזרות ונשנות שגרמה רכבת העמק המנדטורית לשדות הקמה של המתישבים, וסרוב חברות הביטוח לבטח סיכון זה, החליטו קומץ הקיבוצים של אותם הימים לאמץ את רעיון ההדדיות הבסיסי של הביטוח ויצרו את הקופה לביטוח חקלאי הדדי.

בעלי החברה

 

ביטוח חקלאי, אגודה שיתופית מרכזית בע"מ, בבעלות 279 קיבוצים, מושבים ואגודות במגזר ההתישבותי, פועלת כחברת ביטוח לכל דבר, חברה באגוד חברות הביטוח, מורשה לעסוק בכל סוגי הביטוח וכפופה ככל מבטחת ישראלית אחרת לפיקוח המדינה. כ -  65% מכלל הכנסות האגודה נובעים מביטוחי קיבוצים ומפעלים ועסקים הקשורים אליהם, וכ -  35% מקורם בביטוחים במגזר הפרטי באמצעות סוכני ביטוח נבחרים. לאור הצורך למציאת פתרונות ביטוחיים מתאימים לגודל ולמורכבות של התעשייה הקיבוצית (כ - 400 מפעלים מבוטחים על ידי החברה בלמעלה מ-  5 מיליארד $) הגיעה החברה לדרגת התמחות גבוהה בענף ביטוח זה וזאת בגיבוי ביטוחי משנה יחודיים וחריגים בהקפם אצל מבטחי המשנה המובילים בעולם. בשנת ה -  70 לקיום החברה הגיע מחזור ההכנסות השנתי לסכום של כ -  540,000,000 ש"ח הנובע  מכ -  100,000 פוליסות שונות בענף הביטוח הכללי.

 

 

בעלי שליטה וחברות בנות


ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ נמצאת בבעלות 279 קיבוצים, מושבים ואגודות במגזר ההתיישבותי.
בשנת 2001 בוצע שיוך ההון לכל אחד ואחד מהבעלים המחזיקים כיום ביחידות השתתפות מונפקות. 

האגודה מחזיקה ב-100 אחוזי בעלות בחברת הבת משקי הקיבוצים - סוכנות לביטוח בע"מ וב-50 אחוזי בעלות, יחד עם כלל חברה לביטוח בע"מ, בעתודות - קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ, ובשבח - ניהול קופות פנסיה בע"מ.

 

במהלך שנת 2006 רכשה האגודה, במשותף עם הראל השקעות בביטוח בע"מ, את גרעין השליטה בחברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ (ב.ס.ס.ח), כאשר חלקה של האגודה הינו שליש מההון המונפק והנפרע של בס.ס.ח כאשר הראל השקעות בביטוח וחברת EULER HERMES, חברת האשראי הצרפתית הגדולה בעולם, מחזיקות בשליש מההון כל אחת.

אגודה אחות של ביטוח חקלאי רכשה במהלך 2006 50% בעלות באלומות בית השקעות בע"מ. 
במאי 2008 רכשה אלומות 43% מהון המניות של חברת ספרינט השקעות.

 

בחודש מרס 2010 התקשרה האגודה בהסכם עם מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן "קבוצת מגדל") בקשר להשקעה של קבוצת מגדל ביחידות ההשתתפות של האגודה. רכישת הזכויות תיעשה בדרך של הקצאת 50% מיחידות ההשתתפות של האגודה תמורת השקעת סך של כ-140 מיליון ₪. כמו כן, קובע ההסכם הסדרים בין שני הצדדים לאופן ניהול האגודה בעתיד.

 

במסגרת ההתקשרות וכתנאי מתלה לה, תבצע האגודה פיצול אופקי ותעביר לאגודה אחות שתוקם את השקעותיה במניות חברת ב.ס.ס.ח. ומניות חברת עתודות. שינוי המבנה יכלול גם הקמת אגודה נוספת (להלן- אגודת אחזקות) שלה יועברו כל יחידות ההשתתפות של האגודה טרם השקעת קבוצת מגדל.

 

 

חזון וייעוד


החזון של החברה כפי שהוגדר בתחילת שנת 2008 ע"י הנהלת ביטוח חקלאי הינו: להיות חברת ביטוח צומחת ומתחדשת בשליטת הקיבוצים, הפועלת לפי קריטריונים עסקיים וכלכליים במגזר הקיבוצי ובמגזר הפרטי, בכל  תחומי הביטוח האלמנטרי, תוך ניצול יתרונות יחסיים למתן ערך מוסף למבוטחים ושלמבוטחים יהייה כדאי לבטח בה. 
החברה תשרת את לקוחותיה בנאמנות, ביושר, באמינות, בהגינות ובמקצועיות.

 

 

תחומי פעילות
ביטוח חקלאי פעילה כיום בתחום הביטוח הכללי בלבד, הן במגזר הקיבוצי והן במגזר הפרטי. למגזר הקיבוצי אנו משווקים מגוון פוליסות רכוש וחבויות לקיבוצים, לתעשייה ולעסקים הקשורים אליהם, וכן פוליסות רכב, בעלי חיים, ותאונות אישיות לחברים. למגזר הפרטי משווקת החברה פוליסות רכב ודירות, וכן פוליסה משולבת של ביטוחי רכוש וחבויות לבתי עסק ולמושבים.


 

דורון סט, יו"ר הוועד המנהל

 

אלעד שלף, מנכ"ל

 

ממונה על פניות הציבור

לין דרור

טלפון: 073-7156296          

כתובת: החשמונאים 93 ת"א 67133

דואר אלקטרוני: derorl@bth.co.il

 


לאתר החברה