אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
קרן המחקרים הוקמה בשנת 1997במטרה ליתן תמיכות לעבודות מחקר בענייני ביטוח רכב חובה ובכלל זה כיסוי לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (חוק הפלת"ד).
קרן מחקרים בעניני ביטוח ליד אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר)
קרן המחקרים הוקמה בשנת 1997במטרה ליתן תמיכות לעבודות מחקר בענייני ביטוח רכב חובה ובכלל זה כיסוי לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (חוק הפלת"ד).