אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: חברת הביטוח חישבה בצורה נכונה את תגמולי הביטוח בגין אובדן כושר עבודה
27/01/16
השופט ישי קורן: מצאתי כי האופן שבו מחשבת הנתבעת את תגמולי הביטוח תואם את הוראות הפוליסה ואת הוראות הדין

פסיקה: המחוזי דחה דרישה לחייב מבטחת בפטור מתשלום פרמיות בתקופת אי הכושר של המבוטח
11/01/16
השופט עאטף עילבוני: בדין ובצדק פסק בית המשפט קמא כי הסדר הגישור הביא לסילוקו המוחלט ולביטולו של נספח 359, כך שאינו יכול עוד להצמיח למערערת זכויות כלשהן, לרבות הזכות לשחרור מתשלום פרמיה חודשית

פסיקה: מטרתו של ביטוח אובדן כושר עבודה לנהג משאית
22/12/15
השופט שי מזרחי: האם זכאי התובע לקבלת תגמול נוכח אי כושרו המלא לעבוד כנהג חלוקה וחרף העובדה כי משתכר הוא למחייתו והכנסתו אף עולה על זו הממוצעת קודם אירוע התאונה? סבורני שלא

פסיקה: במקום שבו הכסף ניתן מכוח פסק-דין אין מדובר בעשיית עושר ולא במשפט
20/12/15
השופטת תמר בר-אשר צבן: הכלל לעניין הוכחת מרמה הוא כי במקום שנטענת טענת מרמה, נטל ההוכחה על הטוען כך הוא נטל מוגבר וכי דרושות ראיות בעוצמה גבוהה, העולה על עוצמת הראיות הדרושה בדרך כלל בהליך אזרחי

פסיקה: העליון במקרה הנדון זהות המוטבת בביטוח חיים לא שונתה על ידי צוואה
14/12/15
השופט נ' הנדל: עינינו הרואות כי הצוואה מנוסחת באופן גורף, ובעיקר – כוללני. פוליסת הביטוח לא צוינה בה במפורש. ממילא, אין בצוואה אמירה ברורה לפיה יש להעביר את פוליסת הביטוח לבנים – במקום למשיבה

פסיקה: נדחתה תביעת מבוטח לחייב מבטחת לשאת בשכר טרחת עורך דין שטיפל בתביעתו
01/12/15
השופטת לימור ביבי: הנני סבורה כי התובע אינו זכאי, לאור שטר הפיטורין, לתשלום שכר טרחת עורך דין, מעבר לסכום אשר ננקב במסגרת שטר הפיטורין

פסיקה: האם העובד זכאי לתגמולי ביטוח כאשר המעביד לא העביר את התשלומים לחברת הביטוח?
05/11/15
במקום להגיש תביעה נגד המעבידה, עשתה הנתבעת יד אחת עם המעבידה לבטל את פוליסות הביטוח, על מנת שלא תצטרך להגיש תביעה נגד המעבידה. בכך פגעה הנתבעת בזכויות עובדי המעבידה, ובכללם התובע

פסיקה: מומחה בית המשפט קבע, כי המבוטח אינו נמצא במצב של אי כושר לעבודה
28/10/15
החוקר העיד, כי את החקירה הוא ביצע לבדו. בשני המעקבים נצפה התובע כאשר הוא לבוש בבגדי עבודה ונראה עובד בעצמו ולא רק מפקח על ביצוע עבודות

פסיקה: העליון על הגדרת אלמנת בר קצבה בתקנון קרן שאירים
11/10/15
השופט נ' סולברג: למעשה, בקשתה היא כי נעדיף את קביעתו של בית הדין האזורי על פני זו של בית הדין הארצי. כידוע, ברגיל לא יתערב בית משפט זה בהחלטתו של בית הדין הארצי לעבודה

פסיקה: חברת הביטוח לא חויבה בתשלום ריבית עונשית
01/10/15
השופטת מירב קלמפנר נבון: הגעתי לכלל מסקנה כי החל מיום 1.5.11, התובע לא איבד את כושרו לעבוד 50% ואף לא 25% מהשעות אותן עבד לפני מקרי הביטוח כמנהל ומוכר בחנות נעליים