אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: היה או לא היה? נדחתה תביעה מחמת מרמה מצד המבוטח
15/12/16
השופט הבכיר ג'מיל נאסר: סעיף 25 לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א- 1981 שעניינו "מרמה בתביעת תגמולים" נועד להרתיע מבוטח מלמסור למבטח עובדות כוזבות או להעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות, בכוונת מרמה, באמצעות פטור מוחלט של המבטח מחובתו

פסיקה: נדחתה תביעה של מבוטחת שכללה פריטים לגביהם קיבלה פיצוי בגין פריצה קודמת
07/12/16
השופט רפי ארניה: הפריטים שלכאורה נגנבו באירוע הפריצה הקודם היו בידי התובעת בעת מועד הפריצה מושא התביעה. מכאן המסקנה המתבקשת היא כי התובעת תבעה וקיבלה פיצוי כספי מחברת הביטוח איילון בגין פריטים שלא נגנבו

פסיקה: המחוזי דחה את ערעורה של נפגעת בתאונת דרכים שהתחזתה כסובלת מנכויות קשות
10/10/16
השופט חגי ברנר: אין להקל ראש בחומרת מעשיה של המערערת, אשר בסיועו הפעיל של בנה, הציגה מצגים כוזבים בדבר מצבה הפיזי והנפשי, באופן מתוחכם, שיטתי ולאורך זמן, הן בפני המומחים הרפואיים והן בפני בית המשפט

פסיקה: בית המשפט קבע, כי המבוטחת או מי מטעמה היה מעורב באירוע הפריצה
06/07/16
השופט אילן סלע: הגעתי לכלל מסקנה כי, במקרה זה, מכלול הראיות הנסיבתיות וכן התמיהות, התהיות והקשיים הרבים בגרסתו של מר כהן מובילים למסקנה הגיונית אחת ויחידה לפיה התובעת או מי מטעמה היה מעורב בהתרחשות אירוע הפריצה הנטען

פסיקה: המחוזי דחה ערעור על פסיקת השלום שקבע, כי המבוטח ניסה להונות את חברת הביטוח
08/05/15
השופט הבכיר יגאל גריל: העובדה שמתוך 14 שנים בהן התקיים העסק הוא היה מבוטח בשתי תקופות ביטוח קצרות בהן שולמה הפרמיה או לפחות חלקה, ובשתי הפעמים פרצה שריפה.

פסיקה: העליון דחה את ערעורו של אדם שהורשע בהצתה של עסק מבוטח במטרה לקבל תגמולי ביטוח
15/02/16
השופט ס' ג'ובראן: המערער ביצע את מעשה ההצתה לאחר תכנון מקדים וקפדני אשר כלל הצטיידות בכמות ניכרת של חומר דליק והכנה של בקבוק תבערה. אין מדובר בהתנהגות ספונטנית אלא במעשים מחושבים היטב

פסיקה: מאסר של 28 חודשים בשל הצתה על מנת להונות את חברת הביטוח
13/08/15
השופט אינפלד: המדובר בהצתה שנעשתה במזיד, תוך תכנון מדויק מראש, ומתוך מטרה ברורה להונות את חברת הביטוח על ידי יצירת מצג שווא שהעסק הוצת על ידי אחר בכדי לקבל את כספי הביטוח