אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: חברת הביטוח תפצה מבוטח בגין גניבת הרכב על ידי בנו ובנו של המבוטח יפצה את חברת הביטוח
22/01/16
השופטת תמר נסים שי: כאשר אדם שאינו מוסמך בנהיגה ואין לו רישיון (בשונה מעניין אלטורה) נוהג ברכב ללא רשות, קל וחומר כשהינו בגיר (אף בשונה מעניין הדר ועזבון המנוח שוורץ), עליו לצפות כי תאונה עשוייה להתרחש בסבירות גבוהה

פסיקה: המחוזי דחה ערעור של יצרני וממתקיני מושב הנכים ברכב על חיובם בתביעת תחלוף
18/01/17
השופטת אביגיל כהן: בית משפט קמא לא מצא לנכון להטיל על המבוטח אשם תורם, כיוון שלא הוכח שהמבוטח הפר חובה כלשהי כלפי הנתבעות. לא הוכח כי אחזקת משענת הכיסא במושב האחורי של הרכב הובילה לפגיעה במשענת והטענות נותרו בגדר ספקולציה בלבד.

פסיקה: מי אמור לפצות בעלים של טרקטור שניזוק בעת מתן סיוע לכיבוי שריפה?
12/01/17
השופט מנחם מזרחי: אין זה ראוי, להגיע לפסק-דין שמשמעו העמקת הניכור בין איש לרעהו, יצירת זרות, פגיעה בערבות ההדדית, בבחינת איש לביתו ידאג, באופן שיותיר אדם הנענה לעזרתו של אדם אחר, ואשר בשל כך נפגע ברכושו, חסר שיפוי וידיו על ראשו

פסיקה: למבטחת אין זכות תחלוף במקרה שבו המבוטח תבע את המזיק לפני קבלת תגמולי הביטוח
02/01/17
הרשמת בכירה חן מאירוביץ: הכלל הוא שיש להבחין בין תביעה שהוגשה על ידי המבוטח לפני קבלת תגמולי הביטוח, כלומר, טרם הפעלת הפוליסה ורכישת זכות התחלוף על ידי המבטחת, ובין תביעה שהוגשה על ידי המבוטח לאחר הפעלת הפוליסה וקבלת תגמולי הביטוח ולאחר שהמבטחת רכשה את זכות תחלוף

פסיקה: חלוקת הפיצויים בין מעוולים וביטוח כפל לפי פוליסת אחריות מעבידים
12/12/16
השופט ערפאת טאהא: הגעתי לכלל מסקנה, כי בית המשפט קמא נתפס לכלל טעות בהשיתו את עיקר האחריות הנזיקית במקרה זה, בשיעור 70% על פגודה בהיותה הקבלן הראשי ואילו על מור בוגומילסקי, מעסיקתו של נזאר, הטיל אחריות בשיעור 30% בלבד

פסיקה: נדחתה תביעת תחלוף לאחר שנקבע, כי היה בידי המבוטח למנוע את הנזק
08/12/16
השופט אבי סתיו: לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני סבור כי דין התביעה להידחות. זאת, לאחר ששוכנעתי כי המבוטח התחבר לשוחת הביוב הציבורי ללא היתר, וכי אם היה מתחבר באופן חוקי יש להניח כי הנזק היה נמנע

פסיקה: תביעת תחלוף בגין נזקי הצפה התקבלה במלואה
25/08/16
השופט אהרון שדה: הנתבעת איננה יכולה להתנער מאחריות ולתלות את האשם רק בטבע ובמבנה. הנתבעת היא הגורם המקצועי, היא זו שעובדת בשטח, היא זו שעושה את הבדיקות וההכנות לקראת ההצפה, היא זו שצריכה לצפות תוצאות אפשריות של ההצפה, היא זו שהייתה לה האפשרות להתעדכן על התחזית

פסיקה: האמור בתנאי אישור קיום הביטוחים חסם תביעת תחלוף של מבטח
09/08/16
השופטת שרון גלר: עולה, כי התחייבות הנתבעת המפורטת במסמך אישור הביטוח מוגבלת ותחומה בהכרח עד לתקרת הכיסוי הקבועה בפוליסת הנתבעת עצמה

פסיקה: תביעת התחלוף של המבטח התקבלה בניכוי 40% רשלנות תורמת של המבוטח
19/07/16
השופט רם וינוגרד: די בקביעה לפיה פרצה השריפה במוסך אליק והתפשטה ממנה למרכז הרדיאטור כדי להטיל את האחריות לנזקי השריפה על הנתבעים. מסקנה זו נשענת, בראש ובראשונה, על הוראת סעיף 39 לפקודת הנזיקין

פסיקה: ביטוח כפל בשיתוף פוליסה לביטוח צד ג' עם פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
22/06/16
השופטת רים נדאף: קיומן של הגדרות שונות למושג משפטי מסוים (כגון "עובד" "מעביד" או "צד שלישי"), בהקשרים שונים, במסגרת שיטה משפטית אחת, היא תופעה מקובלת. אכן, לא מן הנמנע שלצורך דינים מסוימים יחשב הקבלן כמעבידו של העובד, ולצורך דינים אחרים ייחשב המזמין כמעבידו...