אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: אין תחלוף כלפי הדייר שנכלל בשם המבוטח
28/01/16
השופט הבכיר אלי ספיר: הפוליסה פותחת במבוא בו נרשם כי "המבטח ישפה את בעל בפוליסה וגם או הדייר המבוטח במסגרת תנאי הפוליסה בדרך של תשלום, שיקום, תיקון או תחלוף, לפי בחירתו..."

פסיקה: האם עמודי בטון המונחים לרוחבה של מדרכה מהווים מפגע?
03/11/15
השופט עמיעד רט: וכבר נקבע בעניין דומה: "עצם העובדה שאדם התחלק ונפל אין בה כשלעצמה כדי להצביע על רשלנות מצד בעלי המקום. נפילה או התחלקות היא תופעה רגילה בחיים"

פסיקה: התקבלה תביעת תחלוף של מבטח בגין נזקי מים
02/11/15
השופט הבכיר אלי ספיר: האדם הסביר, כאשר הוא מפעיל מכונת כביסה ו/או כל מכשיר אחר כמו מדיח ויוצא מהבית, אמור לצפות, כי מדובר בסיכון

פסיקה: המחוזי הקטין שיעור אחריותו של בעל הרכב לתאונה שארעה שלא בנוכחותו
21/10/15
השופטת אביגיל כהן: לא ניתן לייחס אחריות שווה למי שנהג ברכב כאשר הוא אינו מבוטח ויכל בקלות יתרה לבדוק, אם יש ברכב מסמכי ביטוח, ולמי שהוא רק הבעלים של הרכב אשר אמר בעל פה כי לרכב יש ביטוח.

פסיקה: תביעת תחלוף של מבטחת בשל נזקי צנרת
07/09/15
השופטת יסכה רוטנברג: לא למותר להדגיש כי מדובר בתביעת שיבוב, ובהתאם לפסיקה חזקה היא שחברת ביטוח אינה משלמת כמתנדבת, ומשום כך אין לאפשר למזיק לפשפש בנבכי ההסדר בין חברת הביטוח למבוטח

פסיקה: העליון דחה ערעור על זכות התחלוף אבל אפשר לברר את הקף הנזק
19/08/15
השופט זיברטל: אין חברת ביטוח "מתנדבת" לשפות את מבוטחיה בגין נזק שנגרם להם ללא שנערכה על-ידה בחינה מדוקדקת של היקף הנזק, תשקול המבקשת האם היא עומדת על השבת הדיון לבית משפט השלום, על ההוצאות שיכולות להיות כרוכות בכך אם יתברר שדיון זה היה מיותר והחיוב נותר על פי האמור בכתב התביעה

פסיקה: דחיית תביעת תחלוף בשל נזק הצפה לדירה
11/08/15
השופט סומך: סבורני כי לו הייתה התובעת עוצרת לרגע ובוחנת את צעדיה עוד טרם שהחליטה להוציא תיק זה להליך משפטי, בוודאי הייתה מגלה כי חסרים לה נתונים מהותיים להוכחת תביעתה