אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: תגמולי ביטוח בגין נכות ואובדן כושר עבודה והתיישנות תביעה
30/01/17
התיקון האריך למעשה את תקופת ההתיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח בגין נכות ממחלה או מתאונה, וקבע שמרוץ תקופת ההתיישנות יחל רק "מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח"

פסיקה: נדחתה בקשה לסילוק תביעה על הסף מחמת שיהוי
28/12/16
בהיות מחיקת תובענה או דחייתה על הסף בגדר אמצעים דרסטיים, גישת הפסיקה היא כי פתרון ענייני של כל מחלוקת לגופה, הוא לעולם עדיף ורצוי שבית המשפט יברר תמיד דיון ענייני בפלוגתא, על פני פתרון דיוני

פסיקה: חוק ההתיישנות חל גם לגבי הוספת נתבע לתביעה שמתנהלת בבית המשפט
25/12/16
השופטת רננה גלפז מוקדי: תיקון כתב התביעה במקרה זה, גורם למבקשים נזק שלא ניתן לפיצוי על ידי פסיקת הוצאות, שהרי לו היתה מוגשת נגדם תביעה נפרדת, היתה תביעה זו נדחית על אתר, בשל התיישנות.

פסיקה: בית המשפט דחה תביעה לפי פוליסה לביטוח חיים בשל התיישנות
14/11/16
הרשמת הבכירה קרן מרגולין פלדמן: על-מנת שניתן יהיה להסתמך על הוראותיו של סעיף 9 לחוק ההתיישנות, דורש הסעיף כי הודאתו של הנתבע בזכותו של התובע, תיעשה בכתב או בפני בית-המשפט. על מסמך ההודאה לכלול הודאה מפורשת בקיום הזכות

פסיקה: מהו המועד הקובע לעניין מניין תקופת ההתיישנות?
29/06/16
השופטת ישראלה קראי-גירון: התובע סבר בטעות כי קביעת המוסד לביטוח לאומי כמו גם חוות דעת המומחה מטעמו היא בבחינת מועד גילוי המחלה ולא היא. המחלה הייתה ידועה לתובע קודם לכן וכך גם אפשרות לתבוע בגינה. משום מה התובע הוא זה שבחר להמתין ולא ברור מדוע

פסיקה: מתי מתגבשת תביעה בגין נכות?
20/09/15
השופטת הדסה אסיף: אין בפוליסה כל הוראה הקובעת כי קביעת שיעור הנכות כפוף לקביעת המל"ל או כי יש להמתין לקביעת המל"ל. להיפך, על פי הפוליסה, כפופה קביעת הנכות לחוות דעת מומחה מטעם הנתבעת