אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: הקביעה האם שתי חברות מהוות בפועל ישות אחת תיעשה בהתאם לכל מקרה לגופו
09/01/16
שופט העליון צ' זילברטל: אין לצפות אפוא מבית משפט זה לקבוע, א-פריורית ובאופן גורף, כי בהתקיים מערך עובדתי מסוים, יראו שתי חברות כישות משפטית אחת, גם אם מדובר בקביעה שנעשית לעניין חבות בנזיקין כלפי עובד. בפרט, כאשר הטענות בעניין הפעילות ב"איחוד עוסקים"

פסיקה: עובד המוסך לא הוכיח את רשלנותו של המעביד באירוע התאונה
04/01/17
השופט דניאל קֵירֹס: במקרה דנן, על-פי הגיונם של דברים וניסיון חיים, הרמת משא במשקל 30 ק"ג על-ידי שני עובדים בגירים אינה מסוכנת. לא זו אף זאת: הסטנדרט שנקבע בדין לגבי משקל משא שנער רשאי לשאתו משמש אינדיקציה – אף מכוח קל-וחומר – לסבירותה של התנהגות המעבידה לעניין עובד בגיר

פסיקה: הכיסוי הביטוחי לאחריות בשל נזק שנגרם ממוצר שנרכש בחנות
21/12/16
השופטת רויטל באום: המבטחת דנן צריכה הייתה להודיע לחנות-המבוטחת על קיומה של הרחבה לאחריות למוצר פגום, הרחבה הקיימת בפוליסה של המבטחת; משלא עשתה כן, הפרה חובתה כלפי המבוטחת – החנות

פסיקה: האם מזמין עבודה חב בנזיקין כלפי בעל מקצוע שנחבל במהלך סיור ראשוני לצורך גיבוש הצעת מחיר?
04/12/16
השופטת אביגיל זכריה: למען הסר ספק יצוין כי גם אם נסיבות התאונה היו מוכחות כדבעי הרי שאין בידי לקבוע כי בנסיבות המתוארות יש מקום להטיל חבות על הנתבעות ועל כן דין התביעה היה להידחות ממילא

פסיקה: לא בכל מקרה המעביד אחראי לפגיעה שנגרמה לעובד במהלך עבודתו
22/11/16
השופט אבישי זבולון: אף במספר פסקי דין, אשר דנו בתופעה של כאבי גב כתאונת עבודה, במצב בו הנפגע סבל מ-ספונדילוליזיס, לא נמצא קשר סיבתי בין הכאב לתאונת העבודה.

פסיקה: לשכת עורכי הדין בבית המשפט המחוזי על חשיבותו של ביטוח אחריות מקצועית
17/11/16
לשכת עורכי הדין בישראל, טענה בין היתר, כי: הותרת המצב על כנו תחשוף את הציבור בפני סיכון של קבלת שירותים קלוקלים ולקויים על ידי הנתבעת, אשר אין להם "כיסוי". זאת, בשים לב לכך שהנתבעת, בניגוד לעורכי דין, איננה נתונה למרותה של לשכת עו"ד והיא איננה מבוטחת בביטוח אחריות מקצועית

פסיקה: תביעה לפי כיסוי הוצאות משפט של מבוטח
19/10/16
השופט משה תדמור-ברנשטיין: באשר לצורך מתן שיפוי על פי הפוליסה בגין תביעת דיבה יזומה של המוטב - דרוש אישור מאת הוועדה האירגונית של ארגון המורים, כאמור. אין מחלוקת, כי אישור זה לא ניתן לתובע

פסיקה: ביטוח אחריות מקצועית: בסיס הביטוח, רצף ביטוחי ומשמעותו של חריג תיקון עבודה
06/10/16
השופטת מי-טל אל-עד קרביס: הנתבע לא ביטח עצמו בפוליסה שתיצור רצף ביטוחי לפוליסה באליהו המבוססת על הגשת התביעה, ולחילופין לא המשיך את הפוליסה באליהו, גם לא תוך תשלום פרמיה גבוהה יותר. אשמו התורם להשתלשלות האירועים שבסופם מצא עצמו חסר ביטוח נאמדת ב – 30%

פסיקה: לא בכל מקרה המעביד אחראי לפגיעה בעובדים
20/09/16
השופטת נבילה דלה מוסא, סגנית נשיא, בית משפט השלום בנצרת: לא נדרש מהמעביד, מפעיל המועדון, לנקוט באמצעי זהירות אבסולוטיים, אלא באמצעי זהירות סבירים, וכפי שנקבע בפסיקה אין המדובר בבחינה "בתנאי מעבדה" או "בחכמה לאחר מעשה"

פסיקה: העליון על הקף הכיסוי לפי הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה
14/09/16
השופט צ' זילברטל: הקביעה לפיה הנזק המיוחס לדירקטורים מכוסה על-ידי הפוליסה אינה משתרעת גם על מעשיו של פינקוביץ, שנבדלים מהמעשים המיוחסים ליתר הדירקטורים.