אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: נדחתה תביעת צד ג 'עקב שריפה שפרצה באחריותו המלאה של התובע
07/08/16
השופט יעקב שקד: נקבע כממצא עובדתי כי יחידת ההזנה החשמלית (רב השקע) והמקרר, שבהם אירע הכשל החשמלי שגרם לשריפה, היו בבעלותו, בשליטתו ובאחריותו הבלעדיים של התובע. לפיכך, אין לייחס כל חבות נזיקית למבוטח, קרי הוריו, כלפי התובע. ממילא, אין בנמצא כל חבות של הנתבעת כלפי התובע

פסיקה במחוזי: נשירת חיפוי שיש ממבנה אינה מבוטחת בביטוחי אחריות המוצר, אחריות מקצועית ועבודות קבלניות
26/07/16
השופט דר' מנחם רניאל: נפילת אריחים היא אירוע פתאומי ובלתי צפוי, אלא שהמודיעה לא חוייבה בתשלום בשל נפילת אריחים, או נזק פיזי שנגרם עקב כך, אלא בשל קביעת הבורר בבוררות הצדדים, למרות שלא היה ליקוי באריחים ובהתקנתם. זהו חיוב לפי עילת הפסק, המבוססת על הסכמת המודיעה להשתתף בבוררות. זה אינו מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה

פסיקה: העובד לא הצליח להוכיח את תביעתו נגד המעביד
11/07/16
השופט זיאד סאלח: למותר לציין כי נטל השיכנוע בדבר קיום אותן עבודות ואתם נסיבות מוטל על שכם התובע, כאשר אין מחובת הנתבעים להוכיח עובדות או נסיבות אחרות בהן התרחשה התאונה

פסיקה: התובעת לא הוכיחה את אחריותה של האוניברסיטה העברית בירושלים לנפילתה מהמדרגות
28/06/16
השופט מרדכי בורשטין: לא הוכח שהנתבעות הפרו את חובתן כלפי התובעת וכי המדרגות לא היו תקינות ולא הוכח שהסיכון שנגרם למרבה הצער לתובעת, לא היה סיכון רגיל. ממילא לא הוכח שהנתבעות התרשלו וכי ההתרשלות היא שגרמה לנזק

פסיקה: המחוזי: הפוליסה לביטוח משק אינה מכסה באופן אוטומטי ביצוע עבודות קבלניות
18/04/16
השופטת דיאנה סלע: מעיון בפוליסה עולה כי ניתנה לקיבוץ במפורש אפשרות להרחיב את תחולת הפוליסה, כאמור בסעיף 13, תמורת דמי ביטוח נוספים, והוא בחר שלא לעשות כן

פסיקה: המחוזי, אחריות מופחתת למחזיק בכלב שאינו הבעלים של הכלב
07/04/16
השופט עודד שחם: בנסיבות אלה, חסימת פיו באמצעות זמם הייתה פעולה מתחייבת, מכוח דיני הרשלנות, גם אם לא נדרשה, כשלעצמה, על ידי החקיקה הראשית

פסיקה: על חברת הביטוח להוכיח שהפוליסה בוטלה בשל אי תשלום פרמיה
29/03/16
השופט הבכיר ירון בשן: לא הובאה ראיה אחרת מטעם "אריה" המעידה על תהליך ביטול הפוליסה או על-כך שהודעה על הביטול הומצאה בפועל לעירייה. למעשה "אריה" כלל לא הוכיחה שהפוליסה בוטלה כדין

פסיקה: נדחתה תביעתו של מרכיב מטבחים נגד מעבידו
24/03/16
השופט יוסף סוהיל: אינדיקציה לכך שעבודה על סולם בגובה כה נמוך אינה מצריכה נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים או הנהגת שיטת עבודה או אספקת אמצעי מיגון מיוחדים, ניתן ללמוד מדברי חקיקה המתייחסים לעבודה בגובה ו/או עבודה על סולמות

פסיקה:הרשות המקומית אינה אחראית לנפילה של תושב בשוק
15/03/16
השופטת הבכירה גלית ציגלר: הלכה ידועה היא שאין העיריה אחראית לכל מפגע זניח בדרכי העיר, כפי שלא ניתן לצפות מהעירייה שתעמיד פועל ניקיון לאורך יום עבודה מלא על מנת לנקות כל רטיבות קלה שמופיעה על הריצפה באותו רגע

פסיקה: האם מעביד חייב בפיצוי עובד בשל חשיפה ממושכת לשמש?
09/03/16
השופטת הבכירה כאמלה ג'דעון: המסקנה היא אפוא שאובדן כושר השתכרותו של התובע לא נבע מרשלנות ו/או מחדל של הנתבעת, אלא מתחלואים שונים שמהם סובל התובע, ולכן לא ניתן לזקוף לחובת הנתבעת את הפסדי השכר, ככל שהיו לו, בתקופת העבר והעתיד