אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: התובעת המשיכה לרקוד למרות שידעה כי שהרצפה חלקה
06/03/16
השופטת יעל הניג: מעידה או החלקה באות בגדר סיכון רגיל (בלשון הצדדים – "סביר") שהתממשותו כשלעצמה אינה מקימה אחריות נזיקית.

פסיקה: העליון דחה שני ערעורים על פסיקת המחוזי בעניין אחריות להתחשמלותו של מתקין מזגנים
21/02/16
השופט צ' זילברטל: החובה להתקין ממסר פחת בחנות חורגת מהיקף החובה הסטטוטורית הקבועה בתקנה 29(ד) לתקנות החשמל - הארקות, מאחר שהחובה המוגדרת באותה תקנה חלה רק על "מיתקן דירתי" – מיתקן המיועד למגורים.

פסיקה: נציגות הדיירים לא נמצאה אחראית לפציעתה של דיירת
08/02/16
השופט: עבאס עאסי: בענייננו לא נמצא בחומר הראיות שום חיזוק שיכול לתמוך בעדותה של התובעת באשר לנסיבות נפילתה עקב חתיכת פורמאיקה שהייתה סמוך המכולה, או כל פסולת אחרת שהיתה מסביב למכולה כטענתה.

פסיקה: תנועת הנוער נמצאה אחראית לפגיעתו של חניך מאבן שהשליכו חבריו
07/02/16
השופט עבאס עאסי: הנתבעת, בתור מי שארגנה את פעילות מסוג זה עבור נערים צעירים בגילם, היתה צריכה לדאוג ולהבטיח השגחה ופיקוח הולם ומספק שימנע אירוע תאונה מסוג זה

פסיקה: התובע לא הוכיח כי נפגע בתאונת אופניים בתחום העירייה
03/02/16
השופט גיל דניאל: בתקופה בה אירעה התאונה החזיק התובע בטרקטורון. במועד התאונה לא היה לטרקטורון ביטוח. עניין זה מגביר עוד יותר את החשד לפיו התובע נפגע בתאונה בעת נהיגה על הטרקטורון


פסיקה: העירייה לא נמצאה אחראית לנפילתו של ענף על גגו של רכב
25/01/15
הרשם הבכיר אדי לכנר :היה על התובעת להוכיח את חובת הזהירות הקונקרטית במקרה דנן, ואף עם זו מתקיימת, היה עליה להוכיח כי העירייה סטתה מסטנדרט התנהגות סביר

פסיקה: נתקבלה תביעת נזיקין של עזבונו של נער שנהרג בקטטה מחוץ למועדון
24/01/15
השופטת בלהה טולקובסקי: לא מתקיים התנאי הרביעי שנקבע ב"הלכת אלסוחה", שכן נכות בשיעור של 10%, אינה עולה כדי "מחלת נפש" או הפרעת נפש שיש בה משום נכות ניכרת

פסיקה: העובד נפגע מחלון אך רשלנות המעביד לא הוכחה
12/01/16
השופטת עינב גולומב: הייחוס הכוללני של "כובד" לחלון כפי שנעשה בתצהיר התובע, אין בו די כדי להניח תשתית עובדתית שניתן לבסס עליה כשלעצמה חבות נזיקית של המעסיק

פסיקה: המעביד לא נמצא אחראי לאוטם שריר הלב בו לקה העובד
21/12/15
השופטת ברכה בר-זיו: חשש מפיטורין אינו מהווה "סיכון חריג" שעל מעביד לצפות ואין לי אלא להפנות לפסק הדין בפרשת אסותא בכל הקשור במדיניות המשפטית והאבחנה בין דיני הרשלנות לדיני הביטוח החוזי או הביטוח הסוציאלי.

פסיקה: אין לחייב משתתפי מרוצים ארוכים בהמצאת אישור רפואי
17/12/15
יצחק ענבר, שופט המחוזי בתל אביב וסגן הנשיאה : נראה, כי אין לחייב באופן גורף משתתפי מרוצים ארוכים שאינם תחרותיים בהמצאה מוקדמת של אישור רפואי