אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: פיצוי בסך 4,000 ₪ בגין גוף זר בנקניק
06/12/15
השופטת הדסה אסיף: במקרה שבפני, התובעים כלל לא אכלו מהנקניק, ואין שום עדות או ראיה, לטיפול רפואי שנדרשו לו, למעט אותו ביקור בודד שעשתה התובעת כאמור לעיל. איש מהתובעים גם לא טען שנעדר מעבודתו

פסיקה: לא הוכח הקשר הסיבתי בין הלחץ בעבודה לבין האירוע המוחי
26/11/15
השופטת שולמית ברסלב: כך או כך, לא הוכחו לפני תנאי עבודה קשים או מאמץ גופני קשה בכלל ואירוע חריג בלתי רגיל עובר לאירוע המוחי, כנדרש גם לשיטת פרופ' קורצ'ין

פסיקה: הכיסוי לפי פוליסה לביטוח אחריות על בסיס אירוע
25/11/15
השופטת תמר בזק רפפורט: אין די בכך שעורך הדין היה מודע לעובדות שעשויות להקים את עילת התביעה בעת התרחשותן. הנחוץ הוא מודעות בפועל וערנות לכך, כי קיים חשש סביר לכך שתוגש תביעה בגין עובדות ואירועים שמעברו של אותו עורך דין.

פסיקה: מטבעה של בריכה שהיא רטובה
18/11/15
השופטת אוסילה אבו-אסעד: אוסיף כי ברור הדבר שאין להטיל על הנתבעת חובה לייבש באופן שוטף את שפת הבריכה, שכן ברור ומובן מאליו כי לא ניתן לייבשה לאחר כל מתרחץ ומתרחץ

פסיקה: המועצה המקומית אינה אחראית לפציעת נער במסלעה עקב יידוי אבן
10/11/15
השופטת חדוה וינבאום וולצקי: אין זה ראוי להטיל אחריות על המועצה בגין מעשים פליליים, בלתי צפויים וחריגים כפי שאירע בעניינינו

פסיקה: מבטח המעביד אינו אחראי בשל מותו של עובד בניין כתוצאה מדלקת ראות
25/10/15
השופט ישי קורן: בענייננו, מותו של המנוח, לפי כל הדעות, לא נגרם "עקב עבודתו בעסק המבוטח". לכל היותר, נגרם מותו של המנוח כתוצאה ממחלת דלקת ריאות שלא קיבלה מענה בטיפול רפואי הולם

פסיקה: העליון דחה ערעור על דחיית תביעתו של עורך דין נגד מבטח
20/10/15
השופט מ' מזוז: בית משפט קמא בחן באופן עצמאי ממצאים שעלו מענין חסן ונדרש לראיות שהובאו בפני בית משפט השלום, והכריע כי עו"ד שחם פעל בניגוד עניינים חמור ואף מעל ממש באמון לקוחו, ולפיכך לא זכאי לשיפוי על חיוביו כלפי חסן

פסיקה: הספק אינו אחראי להתמוטטות גגו של אהל מסחרי במהלך סופת שלגים
19/10/15
השופטת דורית פיינשטיין: אני קובעת כי המשחקייה כבר לא הייתה פעילה בחודש ינואר, והתובעת עמדה לסגור את עסקיה בשועפט, ולפרק את האוהל ממילא.

פסיקה: פיצוי בגין תאונת עבודה של מוזג
18/10/15
השופטת כאמלה ג'דעון: מעביד סביר היה אמור לצפות את התרחשות הסיכון הכרוך בהוצאת כוס רותחת ממדיח כלים ופילושה באופן מידי לצורך הגשה, ולהנהיג שיטת עבודה בטוחה שתמנע את התרחשות הסיכון הכרוך בפעולה מסוג זה

פסיקה: הביטוח אינו מכסה השפעת זרעים תקולים על גידול בצל
14/10/15
השופט גלעד הס: ועל אף שאין זה ברור דיו מדוע התרצתה חברת הביטוח לשלם לנתבעת 1 כמעט את מלוא הנזק הנטען, הרי עדיין לשון הפוליסות ברורה, ואלו אינן מקנות כיסוי ביטוחי לנזק הנובע ממכירת זרעים תקולים.